BDE er fantastisk

BDE er helt fantastisk


På Business Development Engineer studiet (BDE) på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi i Herning går der tre studerende, som brænder for deres studie, for stedet og for byen. Vi har talt med dem om hvorfor.

Thomas Bjerre Bojsen, Martin Lønsmann og Anders Jørgensen læser til diplomingeniør i Forretningsudvikling (Business Development).

”- Og det er så fedt et studie!” siger Anders Jørgensen spontant.

Hvorfor – hvad er det, I er så glade for?  
Først og fremmest er vi glade for, at vi hele tiden bliver udfordret på nye områder, og fordi vi på uddannelsen har så tæt kontakt til erhvervslivet, at vi med det samme kan se, at der kommer et resultat eller et produkt ud af vores samarbejde. Det giver en umiddelbar tilfredsstillelse, som er helt fantastisk! Derudover er de folk, der underviser os, eksperter på hver deres område, og de er utroligt dygtige. De ligger rigtig meget engagement for dagen, det er meget inspirerende at opleve og gør, at vi selv har lyst til at gøre en indsats.

Læs mere om uddannelsen til diplomingeniør i Forretningsudvikling her.

Hvorfor valgte I at læse BDE?
Thomas: ”For mit vedkommende var det min far, der har arbejdet her og kendte til BDE-uddannelsen i kraft af sit arbejde, der anbefalede det overfor mig. I første omgang var jeg ikke meget for at lytte til ham, men jeg måtte jo give efter, da jeg fandt ud af mere om uddannelsen og de muligheder, den giver. Jeg kan godt lide, at der er så mange forskellige spændende opgaver undervejs i uddannelsen. BDE spænder over både de traditionelle ”nørdede” ingeniørfag samt marketing, økonomi og mange andre emner. Det er i det hele taget et meget bredt studie, som man også har stor mulighed for selv at præge.”

Martin: ”Det var en tilfældighed, at jeg hørte om uddannelsen. Jeg læste egentlig til fysioterapeut, men hørte om uddannelsen via en bekendt, der læste her, og fik lyst til at høre mere. Jeg tog til nogle karrieremesser og orienteringsmøder, og det gjorde mig kun mere tændt! Derfor valgte jeg at skifte studie, og det er jeg meget glad for.  Jeg er havnet på den rigtige hylde.” 

Anders: ”Jeg har en kammerat, der læste på studiet, og han havde samme baggrund som mig med matematik, fysik og kemi på gymnasiet. I det hele taget havde han de samme interesser som mig. Så da han fortalte om BDE, fik jeg meget hurtigt tilmeldt mig studiedagene, så jeg kunne høre mere.  Jeg er også meget begejstret for uddannelsen og koblingen af teori og praksis. Hvis man derudover er glad for it og teknologi, er det et spændende studie at vælge.” 

Sådan søger du ind på uddannelsen.

Hvad er jeres ambitioner for fremtiden?
Thomas: ”Jeg tager i hvert fald kandidaten, hvad det så ender med, ved jeg ikke endnu, men formentlig som mellemleder eller leder i en virksomhed eller måske som ejer af eget firma, hvis jeg får en idé, jeg virkelig tror på.  Men gerne noget hvor jeg får mulighed for at jonglere med flere bolde og ikke en specialistuddannelse.”

Martin: ”Jeg tager også kandidaten med henblik på at blive civilingeniør. Det er vigtigt for mig at have den del også. Jeg vil gerne være projektleder – jeg skal ikke have eget firma, det ligger slet ikke til mig. Jeg vil gerne arbejde ved Siemens, Lego eller et andet stort firma. Lige nu søger jeg faktisk studiejob hos Lego. Jeg håber på med et sådan job i bagagen at gøre mig ekstra eftertragtet efter endt studie.”

Anders: ”Der er mange muligheder åbne med den uddannelse for f.eks. at blive selvstændig, og det kunne jeg også godt tænke mig – fx med konsulentbistand eller også arbejde med udvikling i en større virksomhed. ”

Har du spørgsmål til uddannelsens faglige indhold, studiemiljø eller beskæftigelsesmuligheder?

Hvor kommer jeres engagement fra – hvad driver jer?
Thomas: ”Når jeg ser tilbage, så har jeg aldrig være særlig engageret ud over selve min uddannelse, lige bortset fra, når jeg ser på studiet her, men jeg tilskriver det den helt specielle ånd, der er her på stedet.  Underviserne er meget passionerede og driver en til at give noget mere. Ikke af tvang, men simpelthen fordi man får lyst til det, fordi det er så spændende opgaver og fordi, det giver nye muligheder. 

- og så giver det bare et meget mere spændende studie, når man engagerer sig. Her spiller samarbejdet med virksomhederne i lokalområdet også en rolle, fordi der står en rigtig virksomhed, og nogle konkrete mennesker, som stoler på, at man leverer og faktisk kan bruge det, man laver, til noget.”

Anders: ”og så er det fantastisk at kunne sparre med virksomheder og få deres umiddelbare reaktion og opbygge et netværk allerede, mens vi studerer. Eller – som vi erfarede ved at være med til at arrangere ”Innovation Days” for 600 gymnasieelever – at der er en hel masse unge mennesker, der er afhængige af, at vi har styr på tingene. Det var dejligt, at universitetet stolede på, at vi kunne gøre det og gav os det ansvar. Frihed under ansvar er i det hele taget meget kendetegnende for studiet og for stedet her. Det er med til at gøre det fantastisk at gå her.”