Velkommen til

Institut for Forretningsudvikling og Teknologi (BTECH)

Institut for Forretningsudvikling og Teknologi (BTECH) er et tværfagligt institut, der underviser og forsker i forretningsmodellering, organisationsudvikling, strategi og ledelse samt ingeniørvidenskab og teknologi.

BTECH udbyder et ph.d.-program, fire bacheloruddannelser, en specialisering i forretningsudvikling for diplomingeniører, to kandidatuddannelser, erhvervskandidat i teknologibaseret forretningsudvikling samt HD. Desuden kan man læse Diplom i ledelse på AU i Herning. BTECHs uddannelser har en tæt tilknytning til erhvervslivet og foregår ofte i direkte interaktion med lokale virksomheder.

Herudover udbyder Faculty of Technical Sciences en diplomingeniøruddannelse samt Adgangskursus til diplomingeniøruddannelser på Aarhus Universitet i Herning.

BTECHs uddannelser er enten forskningsbaserede eller tæt tilknyttet til forskningsmiljøer og bygger på et tæt samspil med det omkringliggende erhvervsliv, ligesom studerende lærer at arbejde sammen på tværs af faggrænser i løbet af deres uddannelse. Innovation og evnen til at være nyskabende er en forudsætning for at undervisning og uddannelse hele tiden er på forkant med udviklingen, samtidig er man også nødt til at forholde sig til den stigende internationale samhandel, øgede mobilitet samt globaliseringens udfordringer og muligheder. Derfor lærer alle studerende på BTECH at arbejde med innovation, ligesom alle uddannelser har et internationalt perspektiv.

​BTECH har ca. 1.350 studerende, heraf ca. 750 fuldtidsstuderende.

Instituttet har ca. 55 videnskabelige medarbejdere, 30 ph.d.-studerende og 14 administrative medarbejdere og har herudover ca. 25 deltidsansatte undervisere.


Instituttet er organisatorisk placeret under hovedområdet Aarhus BSS, der har de anerkendte internationale akkrediteringer AACSB, AMBA og EQUIS særligt tildelt fakultetets business-portefølje.  


BTECH har en årlig omsætning på ca. 120 millioner kroner, hvoraf ca. 23 millioner kr. er eksterne forskningsmidler. Som noget unikt i det danske universitetssystem modtager BTECH midler fra syv omkringliggende kommuner, der bl.a. støtter BTECH's arbejde med iværksætteri og virksomhedssamarbejde.