Nævn og udvalg

Studienævn


På hovedområdet Aarhus BSS er der følgende studienævn, hvor Institut for Forretningsudvikling og Teknologi deltager med en underviser/forsker og en studerende:

Derudover har Institut for Forretningsudvikling og Teknologis ingeniøruddannelser et studienævn placeret på instituttet i Herning:

Studienævnet tæller tre undervisere/forskere samt tre studerende.

Institutforum


Institutforums formål er bl.a. at drøfte, rådgive og støtte institutlederen i faglige og strategiske spørgsmål med henblik på at sikre idéudvikling, gennemsigtighed og legitimitet i alle beslutninger om akademiske spørgsmål. Institutforum skal sikre instituttets faglige og sociale identitet og sammenhæng. 

Institutforum mødes 2 gange årligt (1 gang pr. semester).

Kommissorium, årshjul, oversigt over medlemmer, dagsordener samt referater er tilgængelige på medarbejderportalen.