Historie

Handels- og IngeniørHøjskolen blev grundlagt i 1995 og er placeret i Herning. 1. august 2006 var datoen for indfusioneringen med Aarhus Universitet. Herefter blev navnet ændret til Aarhus Universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH). 1. juni 2011 fik AU-HIH nyt navn og hed nu AU Herning. I maj 2015 ændredes det til Institut for Forretningsudvikling og Teknologi (BTECH).  

Den første fusion

I tæt samarbejde med det lokale erhvervsliv blev HIH oprindeligt etableret som selvejende institution 1. januar 1995 som følge af en fusion mellem Vestjysk Teknikum og Midtjysk Handelshøjskolecenter. Det nære samarbejde med erhvervslivet var en af grundene til, at man valgte at placere institutionen i Birk Centerpark.

Professor Henning Larsens Tegnestue fik til opgave at designe den nye bygning, som skulle udgøre rammerne for det nye uddannelsescenter. Resultatet blev en bygning der også i sin arkitektur afspejlede det utraditionelle og nytænkende i fusionen af de to uddannelsesinstitutioner. Frem for alt skabte man et attraktivt og inspirerende miljø for de studerende såvel som for de ansatte.  

Fusionen med Aarhus Universitet

Pr. 1. august 2006 fusionerede Handels- og IngeniørHøjskolen (HIH) med Aarhus Universitet. Det nye navn blev Aarhus Universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen (AU-HIH). En af de første konsekvenser af fusionen var en udvidelse af udbuddet af uddannelser i Herning, og AU-HIH kom til at udbyde forskningsbaserede uddannelser på et endnu højere niveau end hidtil. 

Herudover medførte fusionen, at der blev satset yderligere på forskning, innovation og erhvervsorientering med henblik på fortsat at bidrage til den regionale udvikling i Midt- og Vestjylland og bevare den stærke orientering mod erhvervslivet og det praktiske samarbejde med virksomheder.

Aarhus Universitets placering på internationale ranglister

Aarhus Universitet er de seneste år generelt gået frem på de vigtigste internationale universitetsranglister. Blandt mere end 17.000 universiteter på verdensplan er universitetet i top 100 på flere indflydelsesrige ranglister. En god placering giver et forspring i den internationale kamp om at tiltrække og engagere de bedste studerende, forskere og samarbejdspartnere.


Organisatorisk indplacering

Institut for Forretningsudvikling og Teknologi er et institut på hovedområdet Aarhus BSS ved Aarhus Universitet. Hovedområdet omfatter det tidligere Samfundsvidenskabelige Fakultet samt det fakultet, der tidligere hed Handelshøjskolen i Aarhus (ASB).