Efter- og videreuddannelse

Ny HD 2. dels-uddannelse


Aarhus BSS er i gang med at udvikle en ny HD 2. dels-uddannelse. Information om denne offentliggøres senere på året.

Hvis du er interesseret i at modtage materiale om den nye HD, er du velkommen til at skrive dig op. På side to i formularen skal du vælge HD 2. del. Så orienterer vi dig om relevant nyt på HD 2. del.


Det er kun muligt at læse diplomuddannelserne på deltid - du kan ikke læse uddannelserne som heltidsuddannelser med ret til SU.