Enkeltfag

Det er muligt at tage en række kurser under åben uddannelse som enkeltfag, hvor du selv sammensætter det kursusforløb, du har behov for. Det kan f.eks. handle om kurser, der udbydes som en del af HD-uddannelsen og Diplomuddannelsen i ledelse.

Du kan læse mere om optagelse, adgangskrav med mere i fold-ud boksene, eller du kan gå til tilmelding via siderne, der linkes til herunder.

Udbudte enkeltfag i Herning


Læs mere om enkeltfag på HD her: Enkeltfag, HD i Herning.

Læs mere om enkeltfag på Diplom i ledelse her: Enkeltfag, Diplom i ledelse i Herning.

Optagelse
Diplom i ledelse

Optagelseskrav til enkeltfag på Diplom i ledelse er en bacheloruddannelse eller som minimum en kort videregående uddannelse med efterfølgende 2 års relevant erhvervserfaring. Opfylder man ikke disse krav, skal man igennem en realkompetencevurdering. Vurderingen er gratis, hvis man søger optagelse på uddannelsen, men den koster penge, hvis man kun ønsker et enkeltfag.

Tilmelding til enkeltfag på Diplom i ledelse sker hos vores samarbejdspartner VIA University College. På VIAs hjemmeside kan du finde det aktuelle udbud af moduler. Klikker du dig ind på de enkelte moduler, får du en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold. Det er også her, du finder alle de praktiske oplysninger og kan tilmelde dig.

Optagelse
HD

Hvis du vil læse HD-fag som enkeltfag er optagelseskravene omtrent de samme som til hele uddannelsen.

For at blive optaget på HD 1. dels fag skal ansøger have bestået en gymnasial eksamen.

Alle, der opfylder de almindelige krav til optagelse på HD 2. del, kan benytte dette efteruddannelsestilbud, men adgang til enkeltfag på HD 2. del er udvidet til også at omfatte: En relevant bachelor- eller kandidatuddannelse samt minimum to års relevant erhvervserfaring.
NB! Du skal have udfyldt og indsendt en underskrevet arbejdsgivererklæring, før du kan optages på HD 2. del. Hent skema til arbejdsgivererklæring

Du kan læse mere om ansøgningssystemet på siden om HD.

Ansøgningsfrist

For enkeltfag gælder det, at man kan tilmelde sig frem til studiestart for det pågældende fag.   

Kompetencegivende kurser
til virksomheder

Virksomheder har mulighed for at få oprettet kompetencegivende* kurser med udgangspunkt i de udbudte kurser på HD.

Kurserne kan placeres overalt i den vestlige del af Region Midtjylland og kræver mindst 15 tilmeldte for at blive oprettet. Bemærk at de kompetencegivende kurser ikke er lukkede hold, og derfor kan der være deltagere fra flere virksomheder.

Tid og sted for undervisningen aftales med virksomheden, og oprettelse af virksomhedskurser kræver minimum 15 tilmeldinger.

* = Kompetencegivende kurser betyder, at kursisterne optjener ECTS-point ved at bestå kurserne. ECTS-point er et system, der bruges ved optagelse på videregående uddannelse, og ECTS-point kan derfor bruges, hvis kursisten på et senere tidspunkt ønsker at videreuddanne sig.

Prisen for kurserne er 1.000 kr. pr. deltager pr. ECTS-point - et typisk kursus er på 5 ECTS-point.

Kontakt uddannelsesansvarlig Jan Laursen (janl@btech.au.dk/8716 6972) for flere informationer.