Hvordan kan blockchain bruges i den danske vindmølleindustri?


De seneste år har vindmølleindustrien oplevet hastig vækst. Det har skabt et marked i skarp konkurrence og en større distance mellem vindmølleproducenter og underleverandører i et forsøg på at sikre den højeste konkurrence. Den hårde konkurrence skaber således en kultur, hvor det at dele viden og finde fælles løsninger erstattes af et fokus på at optimere egne løsninger og egen forretning – en kultur, der hæmmer den generelle innovation i branchen.

UnWind er et forsknings- og udviklingsprojekt finansieret af Industriens Fond, som sætter fokus på styrkelse af samarbejdet mellem underleverandører med henblik på at øge innovationen i branchen – dette ved at introducere blockchain-teknologien, som bygger på systematisk datadreven vidensdeling.

Formålet med projektet er således at skabe bedre muligheder for samarbejde og vidensdeling i byggeprocessen ved at give leverandører lige tilgang til data samt indsigt i og konsensus om ændringer i dokumentation. Ved at udvikle og teste en blockchain-usecase vil projektet understøtte kvalitetssikring i en udvalgt del af værdikæden fra underleverandør frem til og med vindmølleproducenten.

Projektet ledes af Institut for Forretningsudvikling og Teknologi ved Aarhus Universitet og inkluderer yderligere APQP4Wind, Fraunhofer Blockchain Lab og Delendorff Advisory som partnere.