AIROD

  • Advanced Interdisciplinary Research on 
    Organisational Development

Om AIROD


AIROD-sektionens formål er at skabe grundlag for såvel forskning som forskningsbaseret undervisning – alt sammen med relevans for det omgivende økosystem af virksomheder, offentlige organisationer og andre interessenter. Sektionens samarbejde foregår både inden for den akademiske verden, det vil sige på tværs af sektionen, instituttet og Aarhus Universitet samt på tværs af nationale og internationale universiteter og forskningsinstitutioner, og mere bredt, det vil sige med lokale, regionale, nationale og internationale interessenter.

Ud over fokus på forskningsaktiviteterne er AIROD også med til at sikre det forskningsmæssige grundlag for undervisningen på bacheloruddannelsen i Erhvervsøkonomi (HA), kandidatuddannelsen i Informationsteknologi – it, kommunikation og organisation (ITKO) og kandidatuddannelsen i Teknologibaseret forretningsudvikling.

Vision


AIROD’s vision er at blive en førende europæisk forskningsenhed inden for teknologidrevet organisations- og forretningsudvikling gennem praksisorienteret, samarbejdsbaseret forskning.

Mission


AIROD's mission er at udføre forskning af højeste internationale standard inden for teknologi, mennesker, organisationer og markeder – samt i krydsfeltet mellem disse fire områder.