Markedsekspansion

Har jeres virksomhed planer om markedsekspansion, men mangler ressourcerne til at gennemføre en systematisk markedsscreening og -udvælgelse?

Et ønske om internationalisering kan være motiveret af mange ting. Måske er potentialet på hjemmemarkedet begrænset, eller der kunne tænkes at være mulighed for at hente stordriftsfordele ved at dække flere geografiske markeder mv. Det at vokse sig stor nok til udlandet kan vise sig at være svært og risikabelt – kulturelt, økonomisk mv. I et projekt med fokus på markedsekspansion får virksomheden en indsigt i egen parathed til internationalisering, konkrete forslag til, hvilket geografisk marked der er bedst egnet til en ekspansion samt råd i forhold til graden af engagement på det pågældende marked. Virksomheden vil få konkrete handlingsforslag baseret på fakta, der fortæller, hvorledes en markedsekspansion kan foregå.

Hvad kan virksomheden forvente af dette projekt?

  • Indsigt: Den studerende gennemfører en markedsscreening – eventuelt med udgangspunkt i et nærmere foruddefineret geografisk område, f.eks. en verdensdel mv. Markedsscreeningen tager udgangspunkt i allerede eksisterende data samt egen dataindsamling.
  • Resultat: En rapport indeholdende en konkret handlingsplan med forslag til indtrængningsstrategi.
  • Finde nye kolleger: Virksomheden kan finde studerende til nye projekter samt fremtidige medarbejdere.

Hvad kræves der af virksomheden?

  • Et opstartsmøde (2-3 timer) for at afdække problemstillingen set fra virksomhedens side og eventuelt andre problemstillinger i virksomheden, som kan få indflydelse på løsningen af den valgte problemstilling.
  • Adgang til eventuelle eksisterende kontakter i udlandet.
  • Adgang til information om virksomhedens produkter og interne procedurer.
  • 1-2 opfølgende møder med kontaktpersonen.

Tidsplan

  • August-november: Opslag af projekt
  • Februar-april: Projektarbejde
  • Maj: Aflevering af projekt