TBMI er et samarbejde om studenterprojekter mellem Institut for Forretningsudvikling og Teknologi og virksomheder i Midt- og Vestjylland.

I 2023 bliver virksomhedsdelen af projektet afholdt den 29. til 31. marts.


TBMI (Technological Business Model Innovation) er et af kernefagene for studerende på civilingeniøruddannelsen i teknologibaseret forretningsudvikling ved Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Aarhus Universitet.

Her lærer de studerende at opbygge eller forbedre virksomheders forretningsmodeller med udgangspunkt i teknologi.

Højdepunktet er en såkaldt TBMI Challenge, hvor de studerende bliver sendt ud i i virksomheder i hele Midt- og Vestjylland for at løse konkrete problemstillinger.

Forløbet afsluttes med, at de studerende afleverer en rapport, der beskriver, hvordan virksomhederne kan drage nytte af nye forretningsmuligheder og teknologier.

TBMI Challenge bliver støttet af Færchfonden og AUHE MidtVest’s Støttefond.
 Læs mere


Kandidatuddannelsen i teknologibaseret forretningsudvikling i Herning handler om at indsamle, forstå og vurdere ny teknologisk viden samt skabe nye forretningsmuligheder og nye centrale teknologier for virksomheder.

Udtalelser fra tidligere virksomhedsdeltagere

1 / 16
2 / 16
3 / 16
4 / 16
5 / 16
6 / 16
7 / 16
8 / 16
9 / 16
10 / 16
11 / 16
12 / 16
13 / 16
14 / 16
15 / 16
16 / 16