Sådan foregår et TBMI Challenge-forløb

TRIN 1

Dialog mellem jer og os omkring formulering af udfordringen.

TRIN 2

Før de studerende kommer på besøg i jeres organisation, vil der blive afholdt et forberedende webinar.

TRIN 3

De studerende får udleveret casen i februar.
 

TRIN 4*

4-5 studerende kommer ud i jeres organisation i tre dage ultimo marts eller midt april.

TRIN 5

De studerende gennemgår rapporten med jer og går til eksamen i udfordringen i juni.
Rapporten bliver herefter sendt til jer.

*Programmet for de tre dage:

  •  I præsenterer udfordringen for gruppen og besvarer spørgsmål fra de studerende.

  •  De studerende sidder fysisk i jeres organisation og arbejder på udfordringen.

  •  Vejlederen fra instituttet kommer i løbet af de tre dage på besøg for at sikre fremdrift.

  •  Som afslutning på de tre dage fremlægger de studerende deres første udkast til løsningen samt laver aftale om det videre forløb med jer.