Virksomheder

Bidrag fra virksomhederne

For at deltage i årets TBMI challenge skal virksomhederne: 

  • Bidrage med en forretningsudfordring, som rummer teknologiske elementer
  • Stille lokale til rådighed i de tre dage, hvor de studerende kommer
  • Præsentere udfordringen den første dag
  • Være behjælpelig med at svare på spørgsmål fra de studerende
  • Deltage i præsentationen af løsningen (på instituttet i Herning)

Alle udgifter er dækket ind via AUHE-Midtvest og FærchFonden.

Gevinst for virksomhederne

Hele formålet med TBMI challengen er at give de studerende mulighed for at afprøve det lærte i praksis. Det vil konkret betyde, at virksomhederne vil få muligheden for at få forslag til løsninger på de udfordringer, der måtte være.

De studerende vil aflevere en rapport, hvori de beskriver, hvorledes de mener, at virksomheden kan udnytte nye forretningsmuligheder og teknologier. Samtidig vil de også præsentere dette således, at virksomhederne får mulighed for at stille uddybende spørgsmål.   

Tidligere deltagere

Det kører