For at deltage i en af vores TBMI challenges skal I som virksomhed:


Bidrage med en forretningsudfordring, som rummer teknologiske elementer.
 


Præsentere udfordringen den første dag.
 


Deltage i præsentationen af løsningen (på instituttet i Herning).
 


Stille lokale til rådighed i de tre dage, hvor de studerende kommer.
 


Være behjælpelig med at svare på spørgsmål fra de studerende.
 

Det får I ud af at deltage:


Hele formålet med TBMI Challenge er at give de studerende mulighed for at afprøve det lærte i praksis.

Det vil konkret betyde, at I vil modtage forslag til løsninger på de udfordringer, I måtte have.


De studerende afleverer en rapport, hvori de beskriver, hvordan de mener, at virksomheden kan udnytte nye forretningsmuligheder og teknologier. Samtidig vil de også præsentere dette, og I får dermed mulighed for at stille uddybende spørgsmål.

Alle udgifter er dækket ind via: 

TBMI Challenge er en del af Hernings kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling.