Produktudvikling

Har jeres virksomhed brug for at få udviklet et produkt eller en service, men mangler ressourcerne til at udvikle en fungerende prototype baseret på relevante teknologier? Fysisk produktudvikling har fokus på at få ideer ført videre i materielle prototyper. Det vil sige, at de studerende i tæt samarbejde med opdragsgiver og slutbrugerne/kunderne skal udvikle fungerende prototyper, som kan være med til at skubbe jeres ideer og produkt videre.

Vi tilbyder virksomheder projekter inden for design og beregning af mekaniske konstruktioner. De studerende vil være i stand til at lave arbejds- og samlingstegninger, gennemføre dimensioneringsberegninger i SolidWorks og bygge funktionsmodeller gennem anvendelse af bl.a. 3D-printning og værktøjsmaskiner.

De studerende vil være i stand til at finde og dimensionere mekaniske komponenter, som indgår i konstruktionen, f.eks. motorer og lejer. Ligeledes kan de studerende dimensionere konstruktionselementerne med hensyn til sikkerhed mod brud, vibrationer og materialevalg.

Eksempler på projekter: Design af hejsemekanisme til omrører i gylletank. Design af hækkeklippere til traktorer.

Hvad kan virksomheden forvente af dette projekt?

 • Fysisk produktudvikling: Den studerende arbejder med konkrete problemstillinger defineret af virksomheden med det mål at udvikle fungerende løsninger.
 • Resultat: En innovativ og teknologisk fungerende prototype og rapport.
 • Finde nye kolleger: Virksomheden kan finde studerende til nye projekter samt fremtidige medarbejdere.

Hvad kræves der af virksomheden?

 • At virksomheden har en konkret problemstilling, som ønskes afprøvet og udviklet.
 • Afholdelse af møder med den studerende under projektforløbet.
 • Tilgængelighed i forhold til at kunne svare på spørgsmål fra den studerende pr. mail eller telefon. 
 • Afholdelse af udgifter til indkøb af relevante teknologier.

Tidsplan

 • April-juni: Ansøgning af projekt
 • August-september: Tildeling af projektgruppe
 • September-december: Projektarbejde
 • Januar: Aflevering, præsentation og demonstration af projekt