Markedsanalyse

Ønsker jeres virksomhed at få en dybere indsigt i kundernes præferencer og valg af produkter og ydelser via projekter inden for markedsanalyse og statistik?

De studerende vil være i stand til at indsamle pålidelige markedsdata og hjælpe virksomheder med at træffe kvalificerede beslutninger på baggrund af statistiske analyser. De studerende vil hjælpe med at identificere, hvilke variable der skal undersøges nærmere via en stikprøve, f.eks. ønsker til produktudformning, optimal markedsføringskanal, optimal distribution, branding mv.

Hvad kan virksomheden forvente af dette projekt?

  • Resultater fra en markedsanalyse, hvor data er behandlet og bliver præsenteret i et overskueligt format.

Hvad kræves der af virksomheden?

  • Et projekt, der fordrer en analyse af kundernes holdning (gerne private slutbrugere).
  • Afholdelse af møder med den studerende under projektforløbet.
  • Tilgængelighed i forhold til at kunne svare på spørgsmål fra den studerende pr. mail eller telefon. 

Tidsplan

  • Juni-juli: Ansøgning af projekt
  • September: Tildeling af projektgruppe
  • September-december Projektarbejde
  • Januar: Aflevering og præsentation af projekt