Konceptudvikling

Har jeres virksomhed en idé, men mangler ressourcerne til at udvikle det rette koncept baseret på de nyeste teknologier?

I et konceptudviklingsprojekt vil virksomheden få indsigt i, hvordan nye teknologier kan anvendes til at udvikle innovative koncepter. Igennem projektforløbet vil der blive udviklet prototyper, som derefter vil blive testet. Målet er, at den studerende efter projektforløbet vil være i stand til at kunne kommunikere relevant og professionelt om en produktidé på konceptniveau. Kommunikationen sigter mod at sandsynliggøre produktidéens markedsmæssige potentiale, den tekniske eller teknologiske realiserbarhed og de økonomiske og forretningsmæssige konsekvenser af at gennemføre projektet.

Hvad kan virksomheden forvente af dette projekt?

  • Innovativ konceptudvikling: Den studerende arbejder med emner defineret af virksomheden med det mål at udvikle innovative koncepter.    
  • Resultat: Et innovativt koncept med en præsentation og rapport (og mulig prototype).
  • Finde nye kolleger: Virksomheden kan finde studerende til nye projekter samt fremtidige medarbejdere.    

Hvad kræves der af virksomheden?

  • Et konceptudviklingsprojekt kræver, at virksomheden har en idé, som ønskes konceptualiseret.
  • Afholdelse af møder med den studerende under projektforløbet.
  • Tilgængelighed i forhold til at kunne besvare på spørgsmål fra den studerende pr. mail eller telefon. 

Tidsplan

  • August-november: Ansøgning af projekt
  • Januar-februar: Tildeling af projektgruppe
  • Februar-juni: Projektarbejde
  • Juni: Aflevering og præsentation af projekt