Quality assurance

Har jeres virksomhed et ønske om at arbejde mere systematisk med kvalitet og kvalitetsudvikling - det være sig gennem en ISO-certificering, forbedret produktkvalitet, forbedret proceskvalitet, øget kundeorientering i design og udvikling mv. - men mangler ressourcerne til at sætte gang i udviklingen?

Vores studerende har et indgående kendskab til de mest udbredte metoder til kvalitetssikring såsom ISO 9001/ISO 14001, FMEA/PFMEA (failure mode and effect analysis), QFD (design for quality), kundedrevet produkt-/procesudvikling, design af eksperimenter (statistisk produkt- og procesudvikling), mean time to failure-analyser mv.

I et virksomhedsprojekt vil vores studerende typisk tage udgangspunkt i en specifik problemstilling, som virksomheden gerne vil have input/hjælp til at løse. Det kunne bl.a. være:  

 • Kortlægning og analyse af virksomhedens kvalitetssikring i forhold til en ISO 9001-certificering.
 • Kortlægning og analyse af virksomhedens miljøsikring i forhold til en ISO 14001-certificering.
 • FMEA-analyse af eksisterende eller nyudviklede produkter med henblik på at identificere potentielle kvalitets- og sikkerhedsproblemer.
 • PFMEA-analyse af eksisterende eller nyudviklede produktionsprocesser med henblik på at identificere potentielle kvalitets- og sikkerhedsproblemer i produktionen, identificere konkrete løsningsforslag til afhjælpning af disse samt implementering.
 • Kundeorienteret produkt- og procesudvikling, herunder design og gennemførsel af kundetilfredshedsundersøgelser.
 • Optimering af produktegenskaber gennem statistiske analyser (DOE).
 • Optimering af produktionsprocessers effektivitet/kvalitet via optimal indstilling af maskiner gennem statistiske analyser (DOE).
 • Analyser af produkters forventede holdbarhed under forskellige betingelser og i forskellige miljøer gennem statistiske analyser (DOE).

Målet er, at den studerende efter projektforløbet vil være bedre rustet til at identificere, formulere, kommunikere og implementere løsningsforslag vedrørende kvalitetsstyring og -udvikling.

Hvad kan virksomheden forvente af dette projekt?

 • Praksisnære analyser og løsningsudvikling: Den studerende arbejder med emner defineret af virksomheden med det mål at udvikle realistiske løsninger på aktuelle kvalitets- og procesproblemer.
 • Resultat: Analyse og løsningsforslag i form af en præsentation og en rapport. Implementering gennem træning og uddannelse af virksomhedens medarbejdere/ledere.
 • Finde nye kolleger: Virksomheden kan finde studerende til nye projekter samt fremtidige medarbejdere.

Hvad kræves der af virksomheden?

 • Et projekt om kvalitetsstyring/-udvikling tager udgangspunkt i virksomhedens oplevede udfordringer og ønske om at forbedre virksomhedens kvalitet og nedbringe de samlede kvalitetsomkostninger.
 • Afholdelse af møder med den studerende under projektforløbet.
 • Tilgængelighed i forhold til at kunne besvare på spørgsmål fra den studerende pr. mail eller telefon.

Tidsplan

For så vidt angår GMM-uddannelsen gennemføres disse projekter på 2. semester, 3. semester samt 7. semester. De kan også indgå som en del af internship på 5. semester.