Value proposition

Forstår du, hvad der skaber værdi for dine kunder? Indfrier du deres forventninger til service og oplevelse? Har du brug for at udvikle virksomhedens value proposition, men mangler ressourcerne til at gøre det?

I udviklingen af en value proposition vil virksomheden få indsigt i, hvorledes kunderne oplever og værdifastsætter et produkt eller en service. Igennem forløbet vil der blive foretaget kundeanalyser, som derefter vil kunne blive testet. Målet er, at den studerende efter projektforløbet vil være i stand til at kunne kommunikere relevant og professionelt omkring fastlæggelse af den værdi, som tilføres kunden gennem produktet eller servicen. Kommunikationen sigter mod at sandsynliggøre value proposition, markedspotentialet og de økonomiske og forretningsmæssige konsekvenser af at gennemføre projektet.

Hvad kan virksomheden forvente af dette projekt?

  • Value proposition: Den studerende arbejder med emner defineret af virksomheden med det mål at udvikle kundeværdien.
  • Resultat: En value proposition med en præsentation og rapport (og mulig prototype).
  • Finde nye kolleger: Virksomheden kan finde studerende til nye projekter samt fremtidige medarbejdere.

Hvad kræves der af virksomheden?

  • Et udviklingsprojekt kræver, at virksomheden har en service eller et produkt, som ønskes analyseret med henblik på at fastlægge kundeværdien.
  • Afholdelse af møder med den studerende under projektforløbet.
  • Tilgængelighed i forhold til at kunne svare på spørgsmål fra den studerende pr. mail eller telefon. 

Tidsplan

  • August-november: Ansøgning af projekt
  • Januar-februar: Tildeling af projektgruppe
  • Februar-juni: Projektarbejde
  • Juni: Aflevering og præsentation af projekt