Servicedesign

Service er i stigende grad blevet vigtig for at differentiere sig fra konkurrenterne og sikre kundetilfredshed. Har jeres virksomhed brug for at få foretaget et tjek af virksomhedens serviceniveau, men mangler ressourcerne til at designe den rette service til eksisterende eller nye kunder?

I projektet vil virksomheden få indsigt i, hvordan nye og eksisterende services kan udvikles og anvendes til at sikre større kundetilfredshed. Igennem projektforløbet vil der blive udviklet et service flow-diagram, som derefter vil blive testet. Målet er, at den studerende efter projektforløbet vil være i stand til at kunne kommunikere relevant og professionelt om serviceudvikling på konceptniveau. Kommunikationen sigter mod at sandsynliggøre servicens markedsmæssige potentiale, loyalitet og de økonomiske og forretningsmæssige implikationer af serviceudviklingen.

Hvad kan virksomheden forvente af dette projekt?

  • Servicedesign: Den studerende arbejder med emner defineret af virksomheden med det mål at udvikle servicekonceptet.
  • Resultat: Et servicedesign med en præsentation og rapport (og mulig prototype).
  • Finde nye kolleger: Virksomheden kan finde studerende til nye projekter samt fremtidige medarbejdere.

Hvad kræves der af virksomheden?

  • Et servicedesign kræver, at virksomheden har en idé, som ønskes konceptualiseret.
  • Afholdelse af møder med den studerende under projektforløbet.
  • Tilgængelighed i forhold til at kunne svare på spørgsmål fra den studerende pr. mail eller telefon. 

Tidsplan

  • August-november: Ansøgning af projekt
  • Januar-februar: Tildeling af projektgruppe
  • Februar-juni: Projektarbejde
  • Juni: Aflevering og præsentation af projekt