Markedsanalyse

Ønsker jeres virksomhed at internationalisere, men mangler ressourcerne til at foretage den rette analyse?

Gennem en markedsanalyse vil virksomheden få indsigt i, hvilke internationale markeder der bør fokuseres på samt modtage anbefalinger til indtrængningsstrategier. Igennem projektforløbet vil der blive indsamlet data og foretaget diverse analyser, som virksomheden deltager i. Målet er, at den studerende efter projektforløbet vil være i stand til at kunne kommunikere relevant og professionelt om internationaliseringsudfordringer og -muligheder på et strategisk niveau. Kommunikationen sigter mod at sandsynliggøre virksomhedens internationaliseringsstrategi, markedsmæssige potentiale, indtrængningsstrategi og de økonomiske og forretningsmæssige implikationer ved at gennemføre internationalisering.

Hvad kan virksomheden forvente af dette projekt?

  • Markedsanalyse: Den studerende arbejder med at identificere potentielle internationale markeder.
  • Resultat: Internationaliseringsstrategi, markedsudvælgelse og entry mode med en præsentation og rapport.
  • Finde nye kolleger: Virksomheden kan finde studerende til nye projekter samt fremtidige medarbejdere.

Hvad kræves der af virksomheden?

  • En markedsanalyse kræver virksomhedens medvirken omkring markedsudvælgelse.
  • Afholdelse af møder med den studerende under projektforløbet.
  • Tilgængelighed i forhold til at kunne svare på spørgsmål fra den studerende pr. mail eller telefon. 

Tidsplan

  • August-november: Ansøgning af projekt
  • Januar-februar: Tildeling af projektgruppe
  • Februar-juni: Projektarbejde
  • Juni: Aflevering og præsentation af projekt