Strategisk analyse og teknologiimplementering

Studerende på BDE-uddannelsens 4. semester har opnået et solidt indblik i mange aspekter af virksomheders strategiske og økonomiske vilkår og forudsætninger.

Det betyder, at de studerende er dygtige til at analysere de strategiske og økonomiske elementer inden for eksempelvis en virksomheds innovation, produkt-/markedsudvikling, teknologiske driftssystemer, forretningsmodel og produktionsoptimering.

Projektanalysen omfatter dataindsamling, dybdegående beregninger og forudsætningsanalyser, og I vil som virksomhed få en kvalificeret analyserapport, herunder forslag og plan for, hvordan projektets problemstilling kan løses. Projektets afgrænsning og fokus sikres gennem en dialog med universitetet og den gruppe af studerende, der tildeles projektet. 

Hvad kan virksomheden forvente af dette projekt?

  • Resultater fra en strategisk analyse og vurdering af konsekvenserne af implementering af denne. Dette kan eventuelt omfatte implementering af ny teknologi.

Hvad kræves der af virksomheden? 

  • Et projekt, der har strategisk relevans for virksomheden, f.eks. introduktion af ny teknologi, indtrængen på nye markeder, nye produkter i porteføljen mv.
  • Afholdelse af møder med den studerende under projektforløbet.
  • Tilgængelighed i forhold til at kunne svare på spørgsmål fra den studerende pr. mail eller telefon. 
  • Adgang til relevant data for at løse problemstillingen.

Tidsplan

  • August-november: Ansøgning af projekt
  • Januar-februar: Tildeling af projektgruppe
  • Februar-juni: Projektarbejde
  • Juni: Aflevering og præsentation af projekt