Medarbejdertrivsel

Har jeres virksomhed et behov for indsigt i jeres medarbejderes trivsel, men mangler ressourcerne til at gennemføre en trivselsmåling?

Ringe trivsel er et alvorligt problem – ikke alene for de medarbejdere, der mistrives, men også for arbejdspladsens mulighed for at levere en god kerneydelse. En evaluering af det generelle arbejdsmiljø, samt hvordan medarbejderne har det fagligt og socialt i virksomheden, er et vigtigt led i at kunne handle på mistrivsel, når denne opstår, og i at kunne forebygge mistrivsel. I et projekt med fokus på medarbejdertrivsel vil virksomheden få en måling på, hvordan trivslen er blandt virksomhedens medarbejdere. Virksomheden vil få konkrete handlingsforslag baseret på fakta, der fortæller, hvad virksomheden kan gøre for at øge trivslen.

Hvad kan virksomheden forvente af dette projekt?

  • Måling: Den studerende identificerer en relevant model for gennemførsel af målingen, gennemfører dataindsamling og dataanalyse samt sammenfatter og fortolker resultaterne fra analysen.
  • Resultat: En rapport indeholdende en konkret handlingsplan med forbedringstiltag.
  • Finde nye kolleger: Virksomheden kan finde studerende til nye projekter samt fremtidige medarbejdere.

Hvad kræves der af virksomheden?

  • Et opstartsmøde (2-3 timer) for at afdække problemstillingen set fra virksomhedens side og eventuelt andre problemstillinger i virksomheden, som kan få indflydelse på løsningen af den valgte problemstilling.
  • Adgang til virksomhedens medarbejdere.
  • Mulighed for interviews med nøglemedarbejdere i virksomhedens ledelse.
  • 1-2 opfølgende møder med kontaktpersonen.

Tidsplan

  • August-november: Opslag af projekt
  • Februar-april: Projektarbejde
  • Maj: Aflevering af projekt