Kunderelationer

Har I omfattende B2B-aktiviteter, og har jeres virksomhed et behov for indsigt i, hvordan I bedst skaber og/eller vedligeholder relationen til jeres kunder, men mangler input til processen?

Når konkurrencen intensiveres, så bliver virksomheder nødt til at forholde sig til, hvordan de kan differentiere sig. På professionelle markeder er der traditionelt set længerevarende og tætte kunderelationer. Kunderelationen handler om, hvad det er for en kunderelation, vi etablerer, samt hvordan vi etablerer, fastholder og udvikler forholdet til vore kunder. I et projekt med fokus på kunderelationer vil virksomheden få et inspirationskatalog over, hvilke handlinger der skaber og/eller styrker en relation til en kunde. Virksomheden vil få konkrete handlingsforslag, der tager udgangspunkt i forskellige scenarier, f.eks. i forhold til ressourcer, kompetencer eller lignende.

Hvad kan virksomheden forvente af dette projekt?

 • Indsigt: Den studerende identificerer på baggrund af interviews med udvalgte potentielle og/eller eksisterende kunder, hvilke handlinger kunden ser som værdiskabende i samarbejdet med en leverandør.
 • Resultat: En rapport indeholdende en konkret handlingsplan med handlingsforslag.
 • Finde nye kolleger: Virksomheden kan finde studerende til nye projekter samt fremtidige medarbejdere.

Hvad kræves der af virksomheden?

 • Et opstartsmøde (2-3 timer) for at afdække problemstillingen set fra virksomhedens side og eventuelt andre problemstillinger i virksomheden, som kan få indflydelse på løsningen af den valgte problemstilling.
 • Adgang til information om virksomhedens produkter/servicer og interne procedurer.
 • Adgang til at observere hvordan produkter/servicer leveres til kunden onsite.
 • Mulighed for interviews med nøglemedarbejdere i virksomhedens ledelse og salgs- og marketingfunktion.
 • 1-2 opfølgende møder med kontaktpersonen.

Tidsplan

 • August-november: Opslag af projekt
 • Februar-april: Projektarbejde
 • Maj: Aflevering af projekt