I 2024 afvikles innovationsdage den 21. og 22. august


Alle gymnasier/ungdomsuddannelser fra regionen inviteres til en dag, der sætter innovation og kreativ tænkning i højsædet. Arrangementet giver eleverne mulighed for at prøve kræfter med kreative processer sat i relation til koncept- og produktudvikling.

Dette gøres ud fra konkrete cases og problemstillinger, som en række virksomheder finder aktuelle netop nu. Derudover får eleverne mulighed for at networke og skabe nye kontakter.

Praktisk information


  • Skolerne sørger selv for bus til Herning 
  • Kom gerne i god tid
  • På dagen vil vi sørge for frokost og frugt til alle 
  • Kantinen vil være åben for de, som ønsker at købe ekstra 
  • Medbring godt humør og arbejdsgejst

Se sidste års program her