1-2-3-Ingeniør

 • Hands on-oplevelser på Campus Herning

På BTECH udbyder vi et antal heldagsworkshops, som elever på STX og HTX m.fl. kan deltage i klassevis. Workshoppene kan evt. tilpasses fagundervisningen på de enkelte STX- og HTX-uddannelser. Nogle af workshoppene udbydes i samarbejde med AU Engineering.

1-2-3-Ingeniør er sponsoreret af AUHE MidtVests Støttefond. 

Læs mere om de enkelte workshoptemaer nedenfor.  

Robotteknologi

Robotter og deres anvendelse

– fordele og ulemper i produktion, i hjemmet og i servicevirksomheder.

Robotter anvendes i stigende grad inden for alle dele af samfundet. Men hvad er egentlig en robot? Og hvad kan en robot? Hvor klog er den? Disse og mange andre spørgsmål bliver besvaret i denne temadag. Lær om fordele og ulemper ved indførsel af robotteknologi i produktion, i hjemmet og i servicevirksomheder.

 • Oplæg om robotter
 • Demonstration af robotløfter og afprøvning
 • Workshop
  • Gruppeopgave (programmering)
  • Præsentation af løsningsforslag
  • Opsummering

Hydrauliske systemer

Hydraulik og dets anvendelse

– f.eks. i maskiner til at løfte, flytte eller skubbe tunge ting. Eksperimenter med design af en hydraulisk løfteanordning.

 1. Intro til hydrauliske systemer
 2. Demonstration af hydrauliske maskiner
 3. Den grønne omstilling og bæredygtighed – energieffektive kraftoverføringer
 4. Workshop
  • Eksperimenter (hydraulikopstillinger)
  • Gruppeopgave
  • Opsummering

Design thinking

‘Design thinking’ (designtænkning) i produkt- og forretningsudvikling

– en struktureret innovationsmodel udviklet af Stanford University, der anvendes i såvel store virksomheder, f.eks. IBM, som mellemstore og mindre virksomheder. Arbejd kreativt på en struktureret måde, som du kan bruge i dine næste projekter.

 1. Intro til ‘design thinking’-procesmodellen
 2. Hvordan kan man arbejde kreativt, eksperimenterende, iterativt og systematisk i produkt- og forretningsudvikling?
 3. BTECH’s ‘design thinking playroom’
 4. Workshop
  • Case (‘design thinking’-øvelser)
  • Opsummering

3D-print

Fra produktidé til prototype i 3D-print

Når produktudviklere designer nye produkter gennemløbes forskellige faser, inden man står med det færdige produkt i hånden. I dette forløb bruges 3D-print ofte til at lave de første prototyper – men hvordan printer man egentlig et tredimensionelt objekt?

 1. Intro til 3D-printteknologier (fordele/begrænsninger)
 2. Fra 3D-design af objekt til 3D-print
 3. Intro til CAD-programmer
 4. Workshop
  • 3D-design af objekter i et CAD-program
  • Opsætning i ‘Slicer’-software og print af objekter på 3D-printer
  • Opsummering

Vedvarende energi

AU Engineering har et nedskaleret laboratorie for vedvarende energi (VE) i Enginering Lab Herning, der er et tværfagligt laboratorie for forskellige ingeniørdiscipliner. 

Under et besøg vil der være oplæg fra forskere om VE’s rolle i den danske energiforsyning, og hvordan det er en af hjørnestenene i en bæredygtig fremtid.

Eleverne kommer selv til at:

 • Omdanne vind- og solenergi til både mekanisk energi og kemisk energi
 • Lave alle de nødvendige beregninger undervejs
 • Konkurrere med hinanden om at bruge den lagrede energi mest effektivt


Læs mere her

Strømningslære og aerodynamik

Design og beregning af produkter

­– f.eks. biler, fly og både, så de kan bevæge sig hurtigst muligt gennem luft og vand med lavest mulige modstand. Lær at designe flow rigtigt, lav forsøg med vindtunnel og strømning af væsker igennem rørsystemer.

 1. Intro til strømningslære, bl.a. Bernoullis lov
 2. Intro til ‘computational fluid dynamics’ (CFD)
 3. Workshop
  • Eksperimenter (flowmåler og vindtunnel)
  • 3D-simuleringer i SolidWorks
  • Opsummering

Produktionsoptimering

Har du hørt om 3D-print, IoT, artificial intelligence mm.? Det er begreber, som kommer til at præge fremtidens produktion. Du bliver taget på en rejse fra da Ford indførte de første samlebånd og helt ind i fremtiden.

 1. Produktion i fremtidens Danmark
 2. Intro til projektstyring
 3. Workshop – kan du styre produktionen af en vigtig komponent til vindmøller? Design af produktion og dimensionering af kapacitet.
  • LEGO-simuleringsspil (runde 1)
  • LEGO-simuleringsspil (runde 2)
  • Opsummering

Iværksætteri

Fra idé til forretning

– hvordan starter man egen virksomhed? Har du en iværksætter i maven? Kunne du have lyst til at starte din egen virksomhed? Lær om, hvordan man kommer fra idé til at skabe en levende forretning med alt, hvad det indebærer.

 1. Intro til iværksætteri og forretningsudvikling(diskussion)
 2. Et ‘godt’ problem/behov for at kunne starte virksomhed (forretningsmodellen)
 3. Overvejelser og analyser før opstart
 4. Udvikling og vækst
 5. Workshop
  • Case (lav en forretningsmodel)
  • Opsummering

Virtual reality

Virtual reality (VR) i virksomheder

VR er en fremstormende teknologi, der bruges af Google, Grundfos og andre virksomheder – bl.a. til film, spil, uddannelse, produktudvikling og service.

 1. Intro til VR, ‘augmented reality’ og ‘extended reality’
 2. Eksempler på virksomheders anvendelse af VR og ‘augmented reality’
 3. udstyr og HW til at understøtte anvendelsen, bl.a. Quest 2
 4. Workshop
  • Gennemgang og diskussion af ovenstående i grupper af 5-6 elever
  • Opsummering

Fysik, problemløsning og gaming

Problemløsning med computersimuleringer og spil

De fleste problemer kan løses på flere forskellige måder. Men kan det bedst betale sig at samarbejde med andre eller løse det selv? Sætte sig ned at regne på det, lave en computersimulering, eller prøve sig frem med forskellige løsninger? I dette forløb får eleverne en introduktion til grundlæggende problemløsningsteknikker og et indblik i, hvad der er unikt ved den menneskelige tilgang igennem både oplæg og hands-on øvelser med blandt andet computerspil og simuleringer af problemer, de vil genkende fra deres fysikundervisning.

 1. Introduktion til problemløsning
 2. Hvordan kan man bruge computerspil til at forstå problemløsning og samarbejde?
 3. Workshop:
  • Eksperimenter
  • Computersimuleringer
  • Analytisk tilgang