Baggrund og vision


Visionen for Manufactory er at skabe et vækstteknologicenter for virksomheder, studerende og vidensinstitutioner på virksomhedernes betingelser. Behovet for Manufactory er stort i det midt- og vestjyske område, hvor Produktionsdanmarks SMV’er skaber lokale jobs, vækst og eksport, men hvor den fremtidige succes og grønne omstilling er afhængig af innovation, ny teknologi og forretningsforståelse.

Det lokale erhvervsliv, kommunerne, de midt- og vestjyske vidensinstitutioner, herunder Aarhus Universitet i Herning, og Industriens Fond satte sig derfor for at undersøge mulighederne for etablering et lokalt vækstteknologicenter. Projektets formål var at undersøge, hvordan gode samarbejder mellem virksomheder og vidensmiljøer (herunder universiteter) kan udvikles og styrkes, hvilket skulle sætte den faglige kurs for et fremtidigt Manufactory, der skal agere videnssamarbejdspartner med lokale virksomheder på virksomhedernes betingelser. 

Første fase: Afdækning af behov


Første fase af Manufactory-projektet startede den 1. september 2022 og har kørt indtil årsskiftet 2023/24. Formålet har været at afdække virksomhedernes konkrete behov og få indsigt i, hvilken profil et fremtidigt Manufactory skal have for at kunne bidrage bedst muligt til virksomhedernes fremtidige vækst, innovationsevne, konkurrencedygtighed og grønne omstilling. I denne fase har der været tæt samarbejde mellem midt- og vestjyske produktionsvirksomheder, lokale vidensmiljøer og Aarhus Universitet i Herning om implementering af 12 innovationsprojekter, og der er skabt overblik over eksisterende samarbejder mellem virksomheder og vidensmiljøer i både nationalt og internationalt regi. 

De 12 innovationsprojekter har givet et detaljeret indblik i de forretningsområder, som virksomhederne finder særligt vigtige, og hvor indsigter fra vidensinstitutioner synes særligt relevante. Disse områder inkluderer: additiv manufacturing, automatisering, backshoring, bæredygtighed, digital modellering, forretningsmodellering, Industry 4.0, procesoptimering og produktudvikling. Undersøgelsen har også vist, at det er vigtigt for fremtidens Manufactory, at vækstteknologicentret har unikke tekniske faciliteter samt kan stille veldokumenteret teknisk og videnskabelig ekspertviden til rådighed. Hertil kommer, at det er vigtigt, at der opbygges en dyb forståelse for de problemstillinger, som virksomhederne står overfor internt og på de markeder, hvor de opererer. Med andre ord bør fremtidens Manufactory have kompetencer af både teknisk og forretningsmæssig karakter.

Fremtidens Manufactory


Indsigterne fra undersøgelsen har formået at frembringe de områder, som fremstår mest centrale for de midt- og vestjyske produktionsvirksomheder, og hvor faglige og forskningsbaserede indsigter fra et vækstteknologicenter kan bidrage til yderligere vækst, innovation og grøn omstilling. Dette har resulteret i fem scenarier (fokusområder) for fremtidens Manufactory:

  1. CSMI – Center for Sustainable Manufacturing Innovations
  2. AMRI – Advanced Manufacturing Research Institute
  3. AMC – Additive Manufacturing Center
  4. MESU – Manufacturing Ecosystem Support Unit
  5. CMRE – Center for Manufacturing Reshoring Excellence

De fem scenarier sætter kursen mod fremtidens Manufactory og tager dermed første skridt mod at indfri vækstpotentialet i midt- og vestjyske SMV’er. Rapporten danner således et vidensbaseret grundlag i den kommende debat om, hvilket Manufactory der skal realiseres, og det er nu op til alle områdets interessenter at få det til at ske.

Rapporten i tal


  • 80 sider
  • 12 innovationsprojekter
  • 18 virksomheder
  • Nationalt og internationalt outlook
  • 5 fremtidsscenarier