Supply chain planning and controlling

Har jeres virksomhed udfordringer med at balancere kundebehov, lager- og produktionskapacitet (SIOP)? Eller har I et stort ønske om at udvikle modeller til demand management og forecasting (S&OP) for bedre at kunne planlægge produktions-, forsynings- og distributionskapaciteten? Eller mangler I de rigtige målepunkter (KPIer) for at vide om jeres demand og supply er i balance, men mangler ressourcerne til at analysere udfordringen og finde løsninger baseret på solid forretnings- og supply chain-forståelse og anvendelse af de nyeste teknologier?

I et supply chain-projekt vil virksomheden få indsigt i, hvordan supply chain-planlægningsmodeller kan hjælpe med at matche kundebehov og supply chain-kapabilitet samt planlægning af lagre og produktionskapacitet. Igennem projektforløbet vil der blive gennemført analyser og kortlægninger, som sammen med virksomheden bruges til at definere mulige løsninger. Hvis det er relevant, vil der være mulighed for at teste og kvalificere mulige løsninger i laboratoriet, f.eks. via simulering.

Målet er, at den studerende efter projektforløbet vil være i stand til at kunne kommunikere relevant og professionelt til supply chain-ledere og -praktikere om en supply chain-udfordring. Kommunikationen sigter mod at sandsynliggøre løsningsforslag og mulige tekniske eller teknologiske løsningers realiserbarhed og de økonomiske og forretningsmæssige konsekvenser af at gennemføre projektet. 

Hvad kan virksomheden forvente af dette projekt?

  • Praksisnære analyser og løsningsudvikling: Den studerende arbejder med emner defineret af virksomheden med det mål at udvikle realistiske løsninger på aktuelle supply chain-udfordringer.
  • Resultat: Analyse og løsningsforslag i form af en præsentation og en rapport (og eventuelt laboratorietests).
  • Finde nye kolleger: Virksomheden kan finde studerende til nye projekter samt fremtidige medarbejdere.

Hvad kræves der af virksomheden?

  • Et supply chain-projekt tager udgangspunkt i virksomhedens oplevede udfordringer og ønske om at forbedre supply chain-performance eller afklare nye muligheder.
  • Afholdelse af møder med den studerende under projektforløbet.
  • Tilgængelighed i forhold til at kunne svare på spørgsmål fra den studerende pr. mail eller telefon. 

Tidsplan

For så vidt angår GMM-uddannelsen gennemføres disse projekter på 4. semester samt 7. semester. De kan også indgå som en del af internship på 5. semester.