Shop floor management og digitalisering

Er det ledelsesmæssige fokus at sikre en høj ressourceudnyttelse (ressourceeffektivitet) eller at sikre et hurtigt og jævnt flow af materialer og informationer (floweffektivitet)? Oplever du, at virksomhedens layout, styringsprincipper, performance management (PM), continuous improvement (C/I) understøtter dette fokus? Eller er der udfordringer med eksekveringen af den daglige produktion pga. et ineffektivt PM- og C/I-setup? Eller anvender virksomheden visualiseringstavler (Kaizen-tavler) for at fremme medarbejdernes engagement på PM- samt C/I-møderne, men oplever lav involvering af medarbejderne i problemløsningsprocessen? Eller er dataene og informationen på visualiseringstavlerne flere dage/uger gamle og dermed udelukkende historieskrivning? Måske oplever I udfordringer med en ubalanceret produktion eller flaskehalse? Eller har et ønske om at digitalisere PM- og C/I-aktiviteterne for derved at muliggøre data-driven problemløsninger?

Mangler din virksomhed ressourcerne til at analysere ovenstående udfordringer og identificere løsninger baseret på en solid forståelse for produktionsmæssige udfordringer? Produktion skal forstås bredt - det være sig industriel produktion, operation/behandling på et sygehus, klipning hos frisøren og undervisning på f.eks. et universitet. Vi foretrækker derfor at betegne det for operations. Vi kan tilbyde studerende med den nyeste viden inden for feltet. Igennem projektforløbet kan de studerende gennemføre design af layout, inklusiv eliminering af flaskehalse samt ubalance i workload på linjen, etablere samt optimere PM- og C/I-setuppet og digitalisere databehandlingen og visualiseringen af PM samt C/I. Såfremt det er relevant, vil der være mulighed for at teste og kvalificere mulige løsninger i ét af vore laboratorier, f.eks. via modellering og simulering.

Målet er, at den studerende efter projektforløbet vil være bedre rustet til at identificere, formulere, kommunikere og eventuelt implementere løsningsforslag vedrørende produktionsmæssige udfordringer. Kommunikationen sigter mod at synliggøre løsningsforslagets realiserbarhed og de økonomiske og forretningsmæssige konsekvenser af at gennemføre projektet.

Hvad kan virksomheden forvente af dette projekt?

  • Praksisnære analyser og løsningsudvikling: Den studerende arbejder med emner defineret af virksomheden med det mål at udvikle realistiske løsninger på aktuelle produktionsmæssige udfordringer for så vidt angår layout, styringsprincipper, ledelsessystemer på shop floor-niveau, linjebalancering og flaskehalsproblematikker.
  • Resultat: Analyse og løsningsforslag i form af en præsentation og en rapport (og eventuelt laboratorietests).
  • Finde nye kolleger: Virksomheden kan finde studerende til nye projekter samt fremtidige medarbejdere.

Hvad kræves der af virksomheden?

  • Et operationsprojekt tager udgangspunkt i virksomhedens oplevede udfordringer og ønske om at forbedre performance eller afklare nye muligheder.
  • Afholdelse af møder med den studerende under projektforløbet.
  • Tilgængelighed i forhold til at kunne svare på spørgsmål fra den studerende pr. mail eller telefon. 

Tidsplan

For så vidt angår GMM-uddannelsen gennemføres disse projekter på 2. semester, 3. semester samt 7. semester. De kan også indgå som en del af internship på 5. semester.