Operations: Lean og agile principper

Oplever jeres virksomhed udfordringer med leveringssikkerheden til kunderne og/eller fra leverandørerne, og/eller at jeres lagre er alt for store? Måske har I mange hasteordrer, en lind strøm af planændringer og dermed en lav udnyttelse af jeres ressourcer - maskiner, materialer og medarbejdere? Eller har I et ønske om at afprøve nye styrings- og planlægningsprincipper som f.eks. Lean, Agile, leagility samt seru? Eller at udviklingen af nye produkter/services fokuserer på både functionality and manufacturability? Måske I overvejer at digitalisere forretningsprocesser eller udskifte/optimere virksomhedens ERP-/IT-system(er)?

Mangler din virksomhed ressourcerne til at analysere ovenstående udfordringer og identificere løsninger baseret på solid operations management- og forretningsforståelse, har vi studerende med den nyeste viden inden for feltet. Igennem projektforløbet vil der blive gennemført analyser og kortlægninger, som sammen med virksomheden bruges til at definere mulige løsninger. Hvis det er relevant, vil der være mulighed for at teste og kvalificere mulige løsninger i ét af vore laboratorier, f.eks. via modellering og simulering.

Målet er, at den studerende efter projektforløbet vil være bedre rustet til at identificere, formulere, kommunikere og eventuelt implementere løsningsforslag vedrørende operations-problemstillinger. Kommunikationen sigter mod at synliggøre løsningsforslagets realiserbarhed og de økonomiske og forretningsmæssige konsekvenser af at gennemføre projektet.

Hvad kan virksomheden forvente af dette projekt?

  • Praksisnære analyser og løsningsudvikling: Den studerende arbejder med emner defineret af virksomheden med det mål at udvikle realistiske løsninger på aktuelle operations management-udfordringer.
  • Resultat: Analyse og løsningsforslag i form af en præsentation og en rapport (og eventuelt laboratorietests).
  • Finde nye kolleger: Virksomheden kan finde studerende til nye projekter samt fremtidige medarbejdere.

Hvad kræves der af virksomheden?

  • Et operations management-projekt tager udgangspunkt i virksomhedens oplevede udfordringer og ønske om at forbedre performance eller afklare nye muligheder.
  • Afholdelse af møder med den studerende under projektforløbet.
  • Tilgængelighed i forhold til at kunne svare på spørgsmål fra den studerende pr. mail eller telefon. 

Tidsplan

For så vidt angår GMM-uddannelsen gennemføres disse projekter på 2. semester, 6. semester samt 7. semester. De kan også indgå som en del af internship på 5. semester.