Industri 3.0 - automation af industrielle anlæg og intelligente styringer af mekaniske produkter

Har jeres virksomhed brug for at få udviklet et produkt eller en service, men mangler ressourcerne til at udvikle en fungerende prototype baseret på relevante teknologier? Industri 3.0 har fokus på at få ideer ført videre i materielle prototyper. Det vil sige, at de studerende i tæt samarbejde med opdragsgiver og slutbrugerne/kunderne skal udvikle fungerende prototyper, som kan være med til at skubbe jeres ideer og produkt videre.

De studerende bliver i stand til at udvikle industrielle styringer baseret på PLC-styringer. Dermed kan manuelle arbejdsprocesser effektiviseres gennem automation, som reducerer lønomkostningerne og højner kvaliteten. Ligeledes bliver de studerende i stand til at udvikle styringer til elektroniske apparater baseret på Arduino-platformen. Til begge styringsopgaver indgår identifikation og anvendelse af relevante sensorer og aktuatorer.

Prototypernes sigte er at sandsynliggøre potentialet for at løse den givne problemstilling, om det er med henblik på eksternt salg af produktet eller på at løfte interne processer. Projektet skal yderligere kommunikere løsningens realiserbarhed og økonomiske samt forretningsmæssige konsekvenser af at gennemføre projektet.

Hvad kan virksomheden forvente af dette projekt?

 • Innovativ produktudvikling: Den studerende arbejder med konkrete problemstillinger defineret af virksomheden med det mål at udvikle fungerende løsninger.
 • Resultat: En innovativ og teknologisk fungerende prototype og rapport.
 • Finde nye kolleger: Virksomheden kan finde studerende til nye projekter og fremtidige medarbejdere.

Hvad kræves der af virksomheden?

 • En konkret problemstilling, som ønskes afprøvet og udviklet.
 • Afholdelse af møder med den studerende under projektforløbet.
 • Tilgængelighed i forhold til at kunne svare på spørgsmål fra den studerende pr. mail eller telefon. 
 • Afholdelse af udgifter til indkøb af relevante teknologier.

Tidsplan

 • April-juni: Ansøgning af projekt
 • August-september: Tildeling af projektgruppe
 • September-december: Projektarbejde
 • Januar: Aflevering, præsentation og demonstration af projekt