Partnerskabsaftaler med gymnasier

Gensidige fordele


Instituttets partnerskabsaftaler med gymnasierne sigter efter at bidrage til regional udvikling ved at skabe gensidige fordele for aftalens parter. Det enkelte gymnasium får via et partnerskab med BTECH mulighed for at tilbyde sine elever gæsteundervisning af BTECH-ansatte undervisere, studiepraktik samt at deltage i skræddersyede workshops og temaarrangementer på BTECH for såvel elever som lærere.    

Forberedelse til videregående uddannelse


Ambitionen med samarbejdet er også at introducere eleverne på de gymnasiale uddannelser til de krav, videregående uddannelser generelt stiller til den enkelte. BTECH kan i den sammenhæng betragtes som et eksempel på de muligheder, der f.eks. findes på det samlede Aarhus Universitet. Samarbejdet har således også som formål, at den enkelte elev bliver bedre klædt på til at vælge, om han/hun vil fortsætte på en videregående uddannelse.   

Ingen begrænsninger


Partnerskabsaftalen lægger ikke på nogen måder begrænsninger på den enkelte elevs valg af uddannelse eller uddannelsessted, ligesom partnerskabsaftalen heller ikke lægger begrænsninger på, hvem den enkelte institution kan samarbejde med. Partnerskabsaftalen er således alene en tilkendegivelse af, at parterne har en gensidig interesse i at samarbejde om den regionale udvikling i det midt- og vestjyske.  

Kontakt os for yderligere information om partnerskabsaftalerne


Er du interesseret i at høre mere om mulighederne for at indgå en partnerskabsaftale med BTECH, er du velkommen til at kontakte:

Partnerskabsinstitutioner