Strategi

Institut for Forretningsudvikling og Teknologis (BTECH) strategi tager udgangspunkt i den overordnede strategi for Aarhus BSS. Grundlaget for arbejdet med BTECHs strategi kan ses nedenfor.  

Aarhus BSS' mission

At være kvalitetsdrevet og bidrage til samfundet ved at levere førende forskning inden for de erhvervs- og samfundsvidenskabelige discipliner samt dimittender, som er eftertragtede på det danske og det internationale arbejdsmarked.

Aarhus BSS' vision

At bidrage til velfærden i samfundet ved at skabe forskning og uddannelse af højeste kvalitet til gavn for alle vores interessenter.

BTECH's værdigrundlag

Institut for Forretningsudvikling og Teknologi efterlever fem kerneværdier i respekt for mennesker og miljø på vejen mod opfyldelse af vores mission og vision.

Nærhed

... til de studerende, til erhvervslivet, til det øvrige AU samt internt på instituttet uanset referenceforhold.

Tværfaglighed

... i vores undervisning og forskning.


Innovation

... også internt, hvor vi holder os på forkant med udviklingen på AU ved at være stedet, hvor AU implementerer nye rutiner og systemer.

Internationalt miljø

... vi værner om de danske værdier og udvikler samtidig et globalt udsyn.


Strategisk og anvendelsesorienteret forskning og udvikling

... der som udgangspunkt er forankret i regionen og med international effekt.