Velkommen til

Institut for Forretningsudvikling og Teknologi (BTECH)

Institut for Forretningsudvikling og Teknologi (BTECH) udbyder fire bacheloruddannelser, en specialisering i forretningsudvikling for diplomingeniører, tre kandidatuddannelser samt HD. Desuden kan man læse Diplom i ledelse på BTECH.

Herudover udbyder Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet diplomingeniøruddannelser og Adgangskursus til diplomingeniøruddannelserne på Aarhus Universitet i Herning.

BTECHs uddannelser er enten forskningsbaserede eller tæt tilknyttet yil forskningsmiljøer og bygger på et tæt samspil med det omkringliggende erhvervsliv, ligesom studerende lærer at arbejde sammen på tværs af faggrænser i løbet af deres uddannelse. Innovation og evnen til at være nyskabende er en forudsætning for at undervisning og uddannelse hele tiden er på forkant med udviklingen, samtidig er man også nødt til at forholde sig til den stigende internationale samhandel, øgede mobilitet samt globaliseringens udfordringer og muligheder. Derfor lærer alle studerende på BTECH at arbejde med innovation, ligesom alle uddannelser har et internationalt perspektiv.

    ​BTECH har 1.400 studerende, heraf ca. 1.000 fuldtidsstuderende og 400 deltidsstuderende.

    ​Der er ca. 75 fastansatte medarbejdere og ca. 25 timelærere på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi


    Instituttet er organisatorisk placeret under hovedområdet Aarhus BSS, der har de anerkendte internationale akkrediteringer AACSB, AMBA og EQUIS særligt tildelt fakultetets business-portefølje.  


    BTECH har en årlig omsætning på ca. 110 millioner kroner, hvoraf ca. 16 millioner kr. er eksterne forskningsmidler. Som noget unikt i det danske universitetssystem modtager BTECH midler fra syv omkringliggende kommuner, der bl.a. støtter BTECH's arbejde med iværksætteri og virksomhedssamarbejde.