StartupLab

For at få adgang til dette opstartsmiljø, skal man være opstartet eller være i gang med at etablere en virksomhed. Oftest med cvr-nummer, men det er ikke et formelt krav.

Man skal have en konkret forretningsplan (evt. kun i udkast) med for at kunne komme ind. Hobbyvirksomheder uden en reel etableringsstrategi kommer ikke i betragtning. Disse kan arbejde med deres etableringsstrategi i IdeaLab-zonen.

Man skal være villig til at bidrage positivt til miljøet, hvilket indebærer deltagelse i bl.a. fællesarrangementer og vidensdeling med de andre iværksættere.

Pakkeindhold


Du får:

  • I denne pakke mulighed for en relativt fast plads i et åbent fælleskontor. Pladsen er fast i den henseende, at der altid vil være muligt at finde en kontorarbejdsplads, men at der skal være ryddet op, når du går hjem. Næste gang kan det være en ny ledig plads. Reglen er, at jo mere du benytter din plads, jo mere ”fast” kan den blive (uden krav om daglig oprydning).
  • Tilbudt et fast coachingforløb med en fast vejleder/BF-konsulent med regelmæssige og faste opfølgningsmøder.
  • Invitation til kvartårs-/halvårsmøder med advisory boards og investor-panel (med henblik på tiltrækning af seed kapital). Investor-panelet kunne være en aktør som ”Center for Erhvervsforskning” under BSS.
  • Mulighed for at søge gratis optagelse i Business Factory Foreningen, der har til formål at skabe et aktivt iværksættermiljø på BTECH og styrke iværksætterkulturen gennem fælles kompetence-, vækst- og innovationsskabende aktiviteter.

Søg optagelse

Alle arbejdszoner er gratis at benytte, så længe man er studerende. Dog skal man igennem en screeningsproces hos en BF-konsulent for at kunne få tildelt en plads og få adgang til de ressourcer, der er tilknyttet.

Du er velkomment til at kontakte en af BF-konsulenterne for at få hjælp. 

Blanketter