BusinessLab

Man skal have en etableret virksomhed, der er klar til markedspenetrering eller vækst.

Er for dem, der er i officiel ingeniørpraktik i deres egen virksomhed.

Er for dem, der har det store behov for en fast plads og behov for professionelt at drive deres virksomhed ved siden af studiet. Mange iværksættere søger netop et studie på BTECH, fordi de samtidig kan få gratis adgang til et professionelt og dynamisk arbejdssted, hvor de kan drive deres virksomhed - dual career. 

Pakkeindhold


Grundessensen i denne fulde pakke er, at du som iværksætter får:

  • Fast plads i et professionelt kontormiljø.
  • I dette kontormiljø sidder du fast sammen med et mindre team af forskellige aktive iværksættere. Når et team sammensættes, fokuseres der på at maksimere synergieffekterne blandt deltagerne. Sammensætningen sker i tæt samarbejde med dig, Business Factory Foreningen og din faste BF-konsulent. 
  • Obligatorisk coachingforløb med et fast vejlederteam i Business Factory.
  • Obligatorisk forløb med fast advisory board i Business Factory.
  • Mulighed for at vækste din virksomhed samtidig med, at du gennemfører en uddannelse på BTECH.
  • Mulighed for at søge gratis optagelse i Business Factory Foreningen, der har til formål at skabe et aktivt iværksættermiljø på BTECH og styrke iværksætterkulturen gennem fælles kompetence-, vækst- og innovationsskabende aktiviteter.

Søg optagelse

Alle arbejdszoner er gratis at benytte, så længe man er studerende. Dog skal man igennem en screeningsproces hos en BF-konsulent for at kunne få tildelt en plads og få adgang til de ressourcer, der er tilknyttet.

Du er velkomment til at kontakte en af BF-konsulenterne for at få hjælp. 

Blanketter