IdeaLab

For at få adgang til dette fælles projektarbejdsområde, skal man som minimum have en produkt-/ konceptidé, der kan godkendes af en BF-konsulent til på sigt at have et forretningsmæssigt perspektiv. 

Der er ingen krav til, at man har en færdig prototype, forretningsplan eller forretningsmodel for at få adgang. Men resultatet af at have siddet i IdeaLab i en periode er netop, at man får oparbejdet kompetencer og viden nok til at udfærdige en sådan. Denne kan så danne udgangspunkt for den videre optagelse og opstart i StartupLab.

Pakkeindhold


Du får:

  • Adgang til et fly-in-/fly-out-projektarbejdsområde i et kreativt, åbent og innovativt miljø. Det kan være et enkelt arbejdsbord i fællesområdet eller et af gruppeprojektområderne med det udstyr, der er til rådighed her.
  • Adgangen er begrænset til ét semester (et halvt år), hvorefter du skal godkendes på ny.
  • Ad hoc-adgang til at trække på alle de faste vejledere og BF-konsulenter.
  • Adgang til at deltage som gæst i de faste månedsmøder sammen med de etablerede virksomheder.
  • Ligeledes har du adgang til at deltage i alle de interne og eksterne events, der arrangeres af Business Factory.
  • Døgnadgang til alle fællesområder i Business Factory og Innovatorium. 

Søg optagelse

Alle arbejdszoner er gratis at benytte, så længe man er studerende. Dog skal man igennem en screeningsproces hos en BF-konsulent for at kunne få tildelt en plads og få adgang til de ressourcer, der er tilknyttet.

Du er velkomment til at kontakte en af BF-konsulenterne for at få hjælp. 

Blanketter