Gymnasiebesøg til talentklasseforløb, temadage eller workshops


Institut for Forretningsudvikling og Teknologi lægger stor vægt på samarbejdet mellem gymnasiale og videregående uddannelser.

Vi vil gerne være med til at give studerende på gymnasieuddannelserne et indtryk af, hvad det vil sige at tage en videregående uddannelse – både hvad angår studiemiljø, uddannelse samt muligheder på jobmarkedet.

Samtidig er det vores ambition at give dig som underviser eller studerende på ungdomsuddannelserne mulighed for at drage nytte af de ressourcer, vi på instituttet til daglig tilbyder vores egne studerende.

Vi har succes med at afholde talentklasseforløb for gymnasieelever, der gerne vil opleve universitetslivet. På forløbet får eleverne mulighed for at arbejde med forskellige akademiske temaer, der giver samfundvidensskabelig indsigt og nye perspektiver på bl.a. opgaveskrivning og eksamen.

Derudover udvikler vi løbende temadage og workshops, der med udgangspunkt i vores kompetencer supplerer den daglige undervisning på din ungdomsuddannelse.

1-2-3-Ingeniør

Dette ingeniørforløb er målrettet gymnasieklasser med fokus på det tekniske og naturvidenskabelige. Over tre dage får eleverne indsigt i udvalgte ingeniørfaglige områder. Tidligere har forløbet bl.a. fokuseret på produktionsoptimering, robotteknologi og elektroniske kredsløb:

En række lektorer fra universitetet står for forløbet.