Hvad vi gør

Vi mødes normalt en gang om måneden (om mandagen). Dagsordenen varierer, men typiske emner er:


→ Forskningspræsentationer
 

 • Præsentation og diskussion af gruppemedlemmers forskning på forskellige stadier, lige fra den tidlige fase til næsten færdige artikler eller idéer til større forskningsprojekter.


→ Skriveworkshops
 

 • Vores skriveworkshops sigter mod at samarbejde om at forbedre gruppemedlemmers artikler enten før en konferencepræsentation eller før indsendelse til et tidsskrift.
 • En artikel får konstruktiv feedback ved hver workshop. Artiklen udsendes til de andre gruppemedlemmer, hvorefter én person giver feedback på introduktionen, en anden på teoriafsnittet, en tredje på metodeafsnittet osv.


→ Indkaldelser af bidrag til tidsskrifter og konferencer
 

 • Deling af oplysninger om aktuelle indkaldelser.

 • Diskussion af muligt samarbejde om disse indkaldelser.

I AIROD bestræber vi os på at:


→ Skabe forskning i særklasse
 

 • Offentliggøre vores forskningsresultater i førende internationale tidsskrifter inden for business og management.
 • Deltage i førende internationale konferencer.
 • Samarbejde med førende internationale forskere og forskningsmiljøer.


→ Støtte unge forskere
 

 • Fungere som mentorer for ph.d.-studerende og juniorforskere vedrørende undervisning og forskning.
 • Hjælpe forskere med at få forbindelse til relevante personer i deres netværk (enten nationalt eller internationalt).
 • Invitere ph.d.-studerende til at deltage i forskningsprojekter, hvor det er relevant.


→ Levere forskningsbaseret undervisning
 

 • Hvor det er relevant, vil AIROD-medlemmer integrere deres egen forskning (eller kollegers) i læseplaner og pensum.
 • Skabe en generel bevidsthed hos de studerende om, hvordan forskning udføres.


→ Sikre den praktiske relevans af vores forskningsprojekter
 

AIROD-forskere bestræber sig på at arbejde tæt sammen med eksterne interessenter, herunder private og offentlige virksomheder.

Disse samarbejder kan tage forskellige former:

 • Præsentation af forskningsresultater ved virksomhedsmøder, seminarer mv.
 • Dataindsamling i virksomheder.
 • Arbejde med virksomhedsinitierede projekter – enten gennem studenterprojekter eller egen forskning.
 • Benytte virksomhedsledere som gæsteforelæsere.