Pris og tilmelding

Priser


Obligatoriske moduler: 14.100 kr.

Valgfri moduler: 8.500 kr.

Afgangsprojekt: 16.500 kr.


Der tages forbehold for prisændringer.

Adgangskrav


  • en uddannelse på bachelorniveau
  • en uddannelse minimum på niveau med en kortere videregående uddannelse (KVU)
  • en videregående voksenuddannelse (VVU)
  • eller anden uddannelse på samme niveau

Endvidere er der krav om mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse. 

Hvis du ikke har en formel uddannelse på det krævede niveau, tilbydes du en realkompetencevurdering. Vurderingen er gratis, når du søger optagelse på Diplom i ledelse. 

VEU-omstillingsfonden


Hvis du er ufaglært eller faglært, har du hvert år - indtil 2022 - mulighed for at få dækket dit deltagergebyr på moduler på akademi- og diplomuddannelserne. Hvis modulet koster 10.000 kr. eller derunder, er det gratis.

Læs mere om muligheden her

Tilmelding


Tilmelding foregår på VIA's hjemmeside, hvor du finder en oversigt over aktuelle hold. Ved hjælp af filterfunktionen 'sted' kan du vælge kun at få vist kurser, der foregår på AU i Herning. Du tilmelder dig ved at klikke dig ind på de enkelte moduler, hvor du også kan læse en kort beskrivelse af udbyttet og det faglige indhold.

Hvis der ikke fremgår mulighed for at tilmelde sig i Herning på VIA's side, betyder det som regel, at faget ikke udbydes i det kommende semester. De obligatoriske moduler udbydes som hovedregel hvert semester, så her kan manglende datoer skyldes, at semesterplanen endnu ikke er klar.

Hvis du er ny studerende, skal du ved første tilmelding vedhæfte dokumentation for adgangsgivende uddannelse (uddannelsesbevis eller -udskrift) og erhvervserfaring (seneste lønseddel med anciennitet eller officiel bekræftelse fra virksomheden).

Praktisk information


Beløbene er inklusiv forplejning og undervisningsmaterialer (ikke bøger), men eksklusiv overnatning samt transport til og fra uddannelsesstedet.

De enkelte kurser faktureres i det semester, hvor modulet starter, og man er kun bundet til det tilmeldte modul. Tilmelding er bindende. Kontakt venligst den modulansvarlige medarbejder ved VIA i tilfælde af spørgsmål om til- og framelding. Den modulansvarlige fremgår af de enkelte modulsider.

Følger man det normerede forløb, tages de obligatoriske moduler på 1. og 2. semester, de valgfri moduler på 3. semester og afgangsprojektet på 4. semester.

Alle moduler tages imidlertid som enkeltfag og afsluttes med en eksamen. Man må være op til 6 år om at tage hele uddannelsen.