Fakta om uddannelsen

Uddannelsens varighed


Hvert obligatorisk modul på diplomuddannelsen i ledelse er på 60 undervisningstimer, og undervisningen foregår, hvis ikke andet er oplyst, fra kl. 9.00 til ca. 14.30. 

Uddannelsen er tilrettelagt som 2 år på deltid. Du kan deltage i uddannelsen i sin helhed eller deltage i de enkelte moduler som enkeltfag. Med andre ord svarer uddannelsen i princippet til 1 års fuldtidsstudie og giver sammenlagt 60 ECTS-point.

Formålet med det europæiske ECTS-pointsystem er at gøre de europæiske uddannelser sammenlignelige, hvor ECTS-pointene bl.a. er en måleenhed for den arbejdsindsats, der skal lægges i den pågældende uddannelse.

Det betyder, at det er nemmere at anvende uddannelsen som adgangskort til andre videregående uddannelser i såvel Danmark som resten af Europa.  

VIA University College og Institut for Forretningsudvikling og Teknologi


Diplom i ledelse på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi gennemføres med afsæt i den udbudsret til uddannelsen, der er placeret hos VIA University College.

Undervisningen finder sted på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi.

Af eksamensbeviserne vil det fremgå, at uddannelsen er gennemført hos VIA University College. Det fremgår samtidig, at uddannelsen er gennemført i samarbejde med Institut for Forretningsudvikling og Teknologi. 

Mulighed for videreuddannelse


Efter endt uddannelse har du mulighed for at studere videre på Master i offentlig ledelse eller MBA (Master of Business Administration).  

Diplomuddannelsen i ledelse består af tre obligatoriske moduler, tre valgfrie moduler og et obligatorisk afgangsprojekt.     
Obligatoriske moduler
Det personlige lederskab og forandring  
Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling
Organisation, udvikling og samskabelse
Valgfri moduler
Valgmodul
Valgmodul
Valgmodul
Afsluttende modul
Afgangsprojekt