Diplom i ledelse

Få din videreuddannelse i Herning

Fakta om Diplom i ledelse


Ansøgningsfrist: 1. juni og 1. december  
Studiestart: Medio august og januar
Varighed: Uddannelsen kan tages på deltid inden for en periode mellem 2 og 6 år
Adgangskrav: Find adgangskravene her
Pris: Modulpriserne fremgår her
Tilmelding: Via VIA's hjemmeside
Kontakt på AU: Heidi Maibritt Larsen, heidi@btech.au.dk, 8715 1908

Er du nuværende eller kommende leder i den private eller offentlige sektor? Så er en Diplom i ledelse måske noget for dig. Du får en teoretisk viden om ledelse på et højt fagligt niveau, samtidig med at teorien sættes i et anvendelsesorienteret perspektiv. Diplom i ledelse er målrettet nuværende og kommende ledere i såvel den private som den offentlige sektor. Det kan f.eks. være ledere, der varetager selvstændige ledelsesopgaver inden for områder som strategi, målstyring og meget mere.

Diplom i ledelse er en praksis- og anvendelsesorienteret uddannelse, der skaber kobling mellem teori og praksis. Deltagerne får en teoretisk viden om ledelse på et højt fagligt niveau, samtidig med at teorien sættes i et anvendelsesorienteret perspektiv.

Diplomuddannelsen i ledelse bliver udbudt og gennemført i et samarbejde mellem VIA University College og Institut for Forretningsudvikling og Teknologi.

Aftalen gælder hele uddannelsen – dvs. udbud og gennemførelse af obligatoriske moduler, valgfri moduler samt afgangsprojekt i henhold til uddannelsens bekendtgørelse og studieordning. VIA har udbudsretten på uddannelsen.

Undervisningen finder sted på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi i Herning.