Kompetencer

Kompetencerne i Business Factory er mangfoldige, idet vi har et helt universitet af specialister bag os samt et bredt eksternt netværk af eksperter. Specielt har vi i centret viden og fokus på følgende områder: 

  • Forretningsudvikling og innovation
  • Konceptudvikling (produkt, service, social)
  • Teknisk og markedsfokuseret produktudvikling
  • Kreativitet, struktureret idéskabelse og idéudvikling
  • Virkeliggørelse af nye innovative idéer
  • Foretagsomhed og entreprenørskab
  • Coaching, rådgivning og vejledning
  • Sikring af en hurtig og ukompliceret adgang til et bredt netværk af professionelle rådgivere, coaches og etablerede iværksættere
  • Styring af et dynamisk inkubatormiljø, der kan hjælpe iværksættere godt i gang med deres nye virksomheder