Viden og samarbejde skal fastholde produktion og arbejdspladser i danske fremstillingsvirksomheder

AU Herning har sammen med 18 lokale virksomheder og vidensinstitutioner netop afsluttet første fase af innovationsprojektet ’Manufactory’. Projektet har ledt til nye samarbejdsformer, produktivitetsstigninger og innovation, men viser også, at fremtidens udfordringer kræver, at der bør være et konstant fokus på kompetenceopbygning og bæredygtighed i de midt-og vestjyske SMV’er.

Foto: Collab Media, Unsplash

Danske fremstillingsvirksomheder står over for massive forandringer i de kommende år, for selvom udgangspunktet er stærkt i Produktionsdanmarks midt- og vestjyske SMV’er, vil fremtiden bidrage med betydelige udfordringer, som kræver omstillingsparathed, ny viden og markedsindsigt.

Erkendelsen af, at der er et behov for udvikling, er til stede i Midt- og Vestjylland, og på den baggrund er en større gruppe af virksomheder, kommuner og lokale vidensmiljøer – herunder Aarhus Universitet i Herning – gået sammen i Manufactory-projektet med det formål at undersøge, hvordan man ruster sig til fremtiden.

Sammen med Industriens Fond har projektgruppen kigget både nationalt og internationalt samt søsat en række innovationsprojekter for at afdække, hvilken viden og hvilke samarbejdsformer der mest effektivt styrker virksomhedernes teknologiforståelse, innovationsevne og konkurrencedygtighed. Hensigten har været at arbejde på virksomhedernes betingelser og finde gode modeller, som tager udgangspunkt i virksomhedernes behov.

Helge Sander, formand for Manufactory-projektets første fase, erkendte udfordringerne for de små og mellemstore produktionsvirksomheders for år tilbage og fandt hurtig støtte til projektet blandt de midt- og vestjyske borgmestre og virksomhedsledere:

”Der var stort gehør for projektet blandt vores lokale borgmestre. Som fyrtårne i vores driftige erhvervskommuner er det indlysende, at vores borgmestre dagligt arbejder på at forbedre vilkårene for områdets virksomheder, men der er en udtalt erkendelse blandt alle af, at der fremadrettet er behov for mere konkret viden og innovation i vores virksomheder.”

Produktionsdirektør Chanette Nyrup Oksborg Pedersen fra DEIF A/S i Skive, der fremadrettet er formand for Manufactory-styregruppen, udtaler:

”Danske produktionsvirksomheder står over for store udfordringer i den kommende tid. Fremtidens produktion er avanceret, automatiseret og bæredygtig. Manufactory-projektet har skabt en mulighed for at kigge ind i den fremtid, og projektet har bidraget til vores rejse mod øget digitalisering, automatisering og grønnere produktion. Vi skal have mange flere virksomheder med på rejsen, og det åbner Manufactory op for.”

Rapporten fra Manufactory-projektet bekræfter nødvendigheden af, at der tilføres mere viden til Midt- og Vestjylland og udkrystalliserer de områder, hvor behovet er størst. På dette grundlag præsenterer rapporten scenarier for et fremtidens vækstteknologicenter, der kan bidrage til udvikling i midt- og vestjyske fremstillingsvirksomheder. Centralt for de scenarier er erkendelsen af, at fremtidens produktion er avanceret med et grønt perspektiv.

Projektet har været forankret hos Aarhus Universitet i Herning og institutleder Anders Frederiksen udtrykker stor interesse for projektet og understreger Manufactory-projektets vigtighed:

”Manufactory-projektet har taget udgangspunkt i virksomhedernes behov, og vi har takket været støtte fra Industriens Fond haft mulighed for – sammen med vores områdes øvrige vidensinstitutioner – at bidrage til en række virksomheders udvikling. Manufactory-projektet har vist, at når der skabes mulighed for at koble virksomheder med vidensmiljøer, så skabes der værdi. Vi har også vist, at denne værdiskabelse nok er størst, når det foregår med udgangspunkt i virksomhedernes konkrete problemstillinger. Jeg ser et stort potentiale i at have flere konkrete samarbejder med industrien, og jeg håber, at Manufactory-projektets næste faser kan skabe forbedrede rammer for, hvordan et universitet som vores kan bidrage til produktionsvirksomhedernes udvikling.”

Læs mere om resultaterne fra Manufactory-projektets første fase her, hvor du også kan downloade Manufactory-rapporten.

Mere information
Kontakt institutleder Anders Frederiksen på tlf. 45616 20207 eller e-mail afr@btech.au.dk.