Nyt center på Aarhus BSS i Herning

Centre for Business Development er et nyt center på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi i Herning, der vil fremme den tværfaglige og internationale forskning om, hvordan man anvender digitale teknologier til forretningsudvikling.

Centre for Business Development er et nyt center på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi i Herning. Foto: AU Foto

Centre for Business Development ser dagens lys den 1. september 2017. Her er fokus på, hvordan man anvender digitale teknologier til at udvikle og optimere eksisterende forretninger og til at udvikle helt nye forretninger.

"Centret kobler forretningsudvikling og digitale teknologier i sin forskning og sine projekter. Det sker gennem casestudier og evidensbaseret forskning, hvor vi designer, implementerer og evaluerer forretningsudvikling på tværs af virksomheder.  Sammen med virksomhederne integrerer vi nye digitale teknologier i deres forretninger, processer og økosystemer”, fortæller Centerleder for det nye center, Annabeth Aagaard og fortsætter: 

”Den viden, læring og de resultater disse processer genererer, dokumenterer og analyserer vi for herigennem at kunne skabe ny viden, modeller, forskning samt forskningsbaseret undervisning om, hvordan forskellige typer virksomheder og organisationer kan skabe konkrete og positive resultater med forretningsudvikling gennem implementeringen af IoT og nye digitale teknologier."

Forskning
De centrale forskningsemner for Center for Business Development ligger altså i kombinationen af de digitale teknologier og erhvervslivet. Mere specifikt skal centret arbejde med strategi, lederskab, forretningsmodelinnovation og bæredygtighed gennem avanceret digital teknologi.

Centret arbejder allerede nu med to projekter:

1.    IoTCrawler, på vej mod en ny søgemaskine til "the Internet of Things"
Internet of Things (forkortet IoT) er den populære betegnelse for tendensen, hvor fysiske ting udstyret med små sensorer kan kommunikere med omverdenen gennem internettet. Det kan være via mobilnettet, en almindelig internetforbindelse, Wi-Fi eller lukkede netværk. The Internet of Things har et stort potentiale i forhold til at udvikle nye, smarte løsninger i hverdagen, men kræver også, at man finder en løsning på mange af de tekniske udfordringer. Et nyt projekt er derfor udarbejdelsen af en IoTCrawler, som skal kunne fokusere på integration på tværs af forskellige platforme.

"IoTCrawler vil skabe lignende forhold for Internet of Things, som søgemaskiner skabte til den tidlige web. Det vil få stor betydning for forretningsmodelinnovation og forandre måden, vi arbejder med data og dermed information og viden fremover", fortæller Mirko Presser.

2.    NGI MOVE - en alternativ fremtid
NGI MOVE (Next Generation Internet) handler om at inspirere Europa til at blive førende inden for NGI i et mere menneskeligt centralt, samfundsmæssigt og økonomisk gavnligt økosystem for forskere, højteknologiske og nystartede virksomheder, industri- og regeringschefer samt græsrodssamfund og enkeltpersoner.

Visionen er at skabe en NGI, der hjælper mennesker og stimulerer forretningsmuligheder, der er centreret om europæiske værdier og konkurrerer globalt. 

"Vi skal fundamentalt ændre den måde, hvorpå internettet opbygges for at bryde de eksisterende strukturer og tilpasse den med den europæiske moralske kode for folkets centricitet, hvis ikke Europa skal komme bagefter. NGI Move vil bygge det første økosystem af interessenter for at drive flagskibsinitiativet fra Europa-Kommissionen i de kommende år", fortæller Mirko Presser.

Det nye center understøtter den forskningsbaserede undervisning, primært på de cand.merc og cand.polyt kurser, der tilbydes på BTECH i Herning, men potentielt også resten af AU, nationalt og internationalt gennem universitetssamarbejder. Derudover er målet at udbygge eksisterende netværk og etablere yderligere stærke samarbejder både lokalt, nationalt og internationalt.

Yderligere oplysninger

Annabeth Aagaard
Centerleder Annabeth Aagaard
Institut for Forretningsudvikling og Teknologi,
Aarhus BSS
Mail: aaa@btech.au.dk