Institutlederen på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi er på plads

Anders Frederiksen, der siden 1. august har været konstitueret i stillingen, bliver med virkning fra 1. januar 2016 institutleder på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi (BTECH).

”Jeg er rigtig glad for at have fået muligheden for at fortsætte som institutleder,” siger Anders Frederiksen og fortsætter: ”Jeg vil fortsat arbejde på at fremme de gode relationer til det lokale erhvervsliv. Det er helt klart, at Aarhus BSS og BTECH spiller en vigtig rolle for væksten i lokalområdet, og den skal vi fortsætte med at understøtte.”

Med ansættelsen af Anders Frederiksen som institutleder på BTECH mangler kun stillingen som institutleder på Institut for Økonomi at blive besat, før fakultetsledelsen er komplet, og dekan Thomas Pallesen glæder sig over, at ledelsesholdet er ved at være på plads:

”Vi står over for en vigtig opgave med at udvikle vores styrkepositioner og forbedre os på nogle af de områder, vi er knap så gode på, og det er afgørende, at der nu tegner sig et kompetent hold til at løfte Aarhus BSS yderligere,” siger han.