Gymnasieelever til lærerig Innovationsdag

AU Herning holdt Innovationsdag, og 250 gymnasieelever deltog i undervisning og udarbejdede innovationsopgaver med input fra forskere fra AU Herning

Foto: Julia Rolsted Stacey, BSS Kommunikation.
Gymnasieelev Anekkash Devasakayam fra Struer Gymnasium deltog i Innovationsdagen. Han syntes, at det var sjovt at besøge AU Herning og høre om, hvordan erhvervslivet griber innovation an. Anekkash Devasakayam og hans klassekammerat Jeppe Gylling sagde, at selvom de også kan lære om innovation i gymnasiet, er det lærerigt også at høre det på en anden måde. Fotos: Julia Rolsted Stacey, BSS Kommunikation.
Institutleder Jakob Kjær Eskildsen lige inden velkomsten
Innovationsdagens elever ved velkomsten
Forsker og underviser Jacob Brix
Elever i undervisning i innovation og bæredygtighed
Forsker og underviser Tina Magaard

Fem busser fra Struer Statsgymnasium, Skive Gymnasium, Skive Tekniske Gymnasium, Lemvig Gymnasium samt Viborg Tekniske Gymnasium afleverede den 3. marts 250 gymnasieelever til en lærerig dag med undervisning og projektarbejde på Aarhus Universitet i Herning.

”Velkommen til AU Herning,” sagde institutleder Jakob Kjær Eskildsen, da han bød Innovationsdagens deltagere velkommen. Derefter blev eleverne delt i to hold og sendt til undervisning hos forskerne og underviserne Jacob Brix og Tina Magaard.

Innovation: Tænk ud af boksen

”I skal have et knivskarpt fokus, hvis I vil arbejde med innovation. Det handler om at tænke ud af boksen, men det er nemmere sagt end gjort,” sagde Jacob Brix, da han indledte Innovationsdagen med en undervisningstime om netop innovation.

”Produktudvikling er kilden til alt nyt,” forklarede Jacob Brix og understregede, at det aldrig må stoppe der. For der skal arbejdes videre, og her er det vigtigt, at det sker struktureret ud fra en forretningsmodel. Og således gav Jacob Brix et udpluk af de centrale spørgsmål, som man som virksomhed skal kunne svare på, hvis man får en genial idé:

 • Hvordan skal produktet konstrueres?
 • Hvilke materialer skal bruges?
 • Hvilke designtilgange, teknikker og teknologier er nødvendige for at producere produktet?
 • Hvad er mulighederne for mersalg?
 • Hvilken forretning ønsker vi at skabe for vores kunder?
 • Hvordan skaber vi accept af produktet, både hos medarbejdere og beslutningstagere?
 • Hvordan finansieres opstartsfasen?
 • Hvem får køb- og salgsrettigheder?
 • Hvilke normer, vaner og holdninger eksisterer hos målgruppen?
 • Hvordan er lovgivningen inden for området?

Jacob Brix fortalte, at når en virksomhed arbejder struktureret med innovation, hjælpes den på vej til at udvikle bedre produkter og bliver i stand til at teste produkter i forhold til den verden, som de skal ud i. Systematik er afgørende, når man arbejder med innovation. Her lærer en virksomhed, hvor den fejler, og hvad den gør rigtigt. Netop denne viden kan bruges i næste udviklingsproces.

Ifølge Jacob Brix fejler 70-75 % af nye produkter. Det er derfor vigtigt at huske, at innovation er og bliver en læringsproces. Man får ikke altid succes, men man lærer meget.

”Startskuddet til en god innovations-proces er at tænke det kunne være smart, hvis… De bedste ideer opstår tit på den baggrund,” forklarede Jacob Brix.

Virksomheders sociale ansvar

I anden undervisningstime kom Tina Magaard på banen og underviste eleverne i CSR, der kan beskrives som virksomheders sociale ansvar. CSR handler især om det samfund og den kultur, som en virksomhed har med at gøre. Etik er et centralt element i CSR: Hvad gør en virksomhed, der er godt for samfundet og hvor går den længere, end loven kræver?

Tina Magaard fortalte deltagerne, at de alle kom fra kommuner, der var gået lige lidt længere. Kommunerne samarbejder nemlig med private virksomheder i projektet ”Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?” under Region Midt.

”Det tegner godt. For virksomheder og kommuner kan ikke det hele selv — hver for sig. Sammen kan de nå længere, tænke anderledes og skabe bæredygtig udvikling,” konstaterede Tina Magaard.

Tina Magaard spurgte eleverne, om de kendte til konkrete tiltag inden for bæredygtighed og innovation i deres egen kommune, og svaret var desværre nej i de fleste tilfælde. Hertil svarede hun, at nye initiativer først brænder helt igennem, når unge i ens kommune også kender til, hvad kommunen arbejder med af fremadrettede tiltag. Det er netop ungdommen, der skal bringe innovative initiativer videre ind i fremtiden. Det er her, frøene skal sås.

Jacob Brix sluttede af med at sige til eleverne, at han håbede, at de ville vende hjem fulde af energi og med flere spørgsmål end svar i rygsækken.

”For sådan er universitetet.”

Hvad er Innovationsdagen?

Innovationsdagen har til formål at give gymnasieelever muligheden for at møde Aarhus Universitet i Herning og lære om bæredygtighed, cirkulær økonomi og innovation samt få et indblik i, hvad disse faktorer betyder for samfundets udvikling lokalt, nationalt og globalt.

Gymnasierne i Struer, Skive, Lemvig og Viborg deltager i projektet ”Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Hensigten med projektet er at understøtte erhvervsudviklingen i lokalområderne. I den forbindelse er gymnasierne ved at en oprette kontakt til erhvervslivet. Det arbejder AU Herning også løbende på, og det er et interessefællesskab, som alle parter ønsker at samarbejde om fremover.

Innovationsdagen blev arrangeret af AU Connect Herning. Planlægningen startede allerede i 2014, hvor chefkonsulent Anna Katrine Bruun fik ideen til at koble forskerne Jacob Brix og Tina Magaard på arrangementet.

Fakta om Innovationsdagen

 • Innovationsdagen er en del af et projekt under Region Midt, som hedder ”Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?”
 • Projektet er et udviklingsprojekt, der involverer gymnasier, private og offentlige virksomheder samt Aalborg Universitet og Aarhus Universitet, og det handler om bæredygtighed, cirkulær økonomi og innovation.
 • Innovationsdagen den 3. marts 2015 bød på undervisning i bæredygtighed og innovation og efterfølgende projektarbejde.
 • I løbet af dagen fik eleverne indsigt i, hvordan en virksomhed bør arbejde med innovation og fik en introduktion til værktøjer, som de kan bruge i deres fremtidige virke.