Dorthe Døjbak Håkonsson bliver nyt medlem af ATV

Professor Dorthe Døjbak Håkonsson er netop blevet udnævnt som nyt medlem af Akademiet for Tekniske Videnskaber (ATV) på baggrund af sin forskning.

Dorthe Døjbak Håkonsson. Foto: AU Foto

ATV har på organisationens årsmøde den 26. april 2017 optaget 40 nye medlemmer, hvoraf Dorthe er den ene. På ATVs hjemmeside kan man læse, at de nye medlemmer er indvalgt i Akademiet, fordi de kombinerer en stærk faglighed med et bredt samfundsudsyn og har leveret markante resultater i deres karriere. 

"Jeg glæder mig! Det bliver spændende, at repræsentere en samfundsvidenskabelig baggrund i dette forum, og jeg ser frem til fremtidige dialoger og samarbejder med de øvrige medlemmer",  siger professor Dorthe Døjbak Håkonsson om det fremtidige samarbejde.

Akademiets medlemssammensætning er unik, idet omkring halvdelen af medlemmerne er ansat på virksomhedssiden, mens den anden halvdel arbejder på universiteter og i virksomheder.

Akademiet skal fremme samarbejder på tværs
Ideen med Akademiet er at fremme samarbejder på tværs, så viden kommer ud at arbejde i virksomhederne. ATV er teknologiens stemme i samfundsdebatten og gennemfører projekter baseret på medlemmernes indsats.

Akademimedlemmerne er topledere, forskningsledere og topforskere i erhvervslivet, på universiteterne og i andre vidensinstitutioner. Deres arbejdsfelter er inden for teknisk videnskab, naturvidenskab, sundhedsvidenskab, IT og beslægtede områder. Medlemskabet er livsvarigt, og ATV har efter medlemsoptaget 800 medlemmer. Som medlem forventes man at yde en indsats i Akademiet til gavn for samfundet i det omfang, ens arbejdsmæssige og andre forpligtelser tillader det.

Om ATV
ATV er en uafhængig tænketank, som arbejder for at gøre Danmark til en af verdens førende Science and Engineering-regioner. ATV arbejder non-profit, og medlemmernes indsats i Akademiet er pro bono. De nye akademimedlemmer vil blandt andet være med til at drive ATV’s indsats for at gøre Danmark til en af fem førende Science & Engineering-regioner i verden.