Centre for Business Development er åbent

Hvordan anvender man digitale teknologier til forretningsudvikling? Det er arbejdsfeltet for det nye center, som åbnede på Institut for Forretningsudvikling og Teknologi (BTECH) i Herning fredag den 6. oktober 2017.

Her ses medlemmerne af centret sammen med institutleder Anders Frederiksen. Foto: Tine Bagger

Med det nye Centre for Business Development (CBD)er målet at udvikle interdisciplinær og international forskning inden for brugen af moderne digitale teknologier til forretningsudvikling. Det skal ske på måder, som gør virksomheder mere agile og konkurrencedygtige på både kort og lang sigt.

Centrets forskning understøtter lige nu den forskningsbaserede undervisning på cand.merc. og cand.polyt.-kurser på BTECH, men vil også gerne understøtte andre uddannelser på AU såvel som nationale og internationale universitetssamarbejder. Centerleder Annabeth Aagaard indbyder alle interesserede til yderligere samarbejder – gerne både lokalt, nationalt og internationalt.

CBD har fire fokusområder:
Forskning: at præsentere og publicere videnskabelige artikler i de bedste internationalt anerkendte videnskabelige tidsskrifter og conference papers samt at udvikle et godt fundament og udviklingsforløb for centrets ph.d.-studerende.

Undervisning: at varetage forskningsbaseret undervisning og vejledning af studerende på kandidatniveau samt udvikle nye fag og stå i spidsen for den nye cand.merc.-uddannelse i International Forretningsudvikling. 

Fundraising: at opretholde 80 % af forskningsaktiviteterne gennem ekstern finansiering og integrere projekter, der sikrer effektiv indsamling af valide data til udvikling af den videnskabelige formidling, undervisning og publikationer til de mest anerkendte tidsskrifter.

Netværk/samarbejde: at samarbejde med andre fakulteter på AU og udvide vores nationale og internationale universitetsnetværk og indgå i samarbejde mellem den offentlige og private sektor samt  erhvervslivet.

Centret består af:
•       Annabeth Aagaard – Centerleder
•       Mirko Presser – Stedfortrædende centerleder
•       Torben Bjerrum – Ph.d. studerende
•       Troels Andersen – Ph.d. studerende
•       Lise Lodsgård – Ph.d. studerende
•       2 adjunkter (som ansættes nu)
•       1 Post Doc (som ansættes nu)
•       1 Erhvervs-ph.d. studerende (2018)
•       2 yderligere Ph.d. studerende (2018)

Hvordan samarbejder vi?
Center for Forretningsudvikling er en integreret del af BTECH og deltager i undervisning og udvikling af kurser og masterprogrammer og andre opgaver på BTECH og er en fast del af forskningsgrupperne AIROD og EngTech.

Vi vil rigtig gerne samarbejde, og det kunne f.eks. være via:
•         Projektsamarbejder
•         Udarbejdelse af fælles projektforslag
•         Fælles undervisning og kurser
•         Samarbejde om bogudgivelser
•         Fælles vejledning af kandidatstuderende og ph.d.-studerende
•         Fælles erhvervssamarbejde

Yderligere oplysninger
Centerleder Annabeth Aagaard
Institut for Forretningsudvikling og Teknologi, Aarhus BSS
Mail: aaa@btech.au.dk
Læs mere på centrets hjemmeside
Læs nyhed om centret
Se slides fra centrets åbning