Bevilling til professor Anders Frederiksen fra DFF Samfund og Erhverv

Anders Frederiksen har modtaget en bevilling på 120.960 kr. fra DFF Samfund og Erhverv, som skal bruges til projektet Performance Management Systemer i Japan.

Professor Anders Frederiksen

Projektbeskrivelse
Min forskning ligger indenfor feltet ”personnel economics”, hvor jeg analyserer incitamenter, performance management-systemer og karriereudvikling; ofte med udgangspunkt i større danske virksomheders personaledata. Japanske forskere fra Hitotsubashi og Tokyo University har fundet interesse for denne forskning, da de sammen med RIETI (det japanske forskningscenter for økonomi, handel og industri) har indsamlet data fra nogle af Japans største virksomheder og søger inspiration til at analysere disse. Jeg er derfor blevet inviteret på et forskningsophold på Hitotsubashi University for at samarbejde med disse forskere om et fælles forskningsprojekt, der kan belyse performance management-systemer.

Forskningsprojektet er vigtigt af flere årsager. Den eksisterende forskning i performance management-systemer har et stærkt fokus på Europa og USA (jf. nedenstående), og projektet vil derfor bidrage til en bedre forståelse af disse systemer i en global kontekst. Det er også vigtigt at understrege, at forskningen kan have betydning for virksomheder, der agerer på det internationale marked, da den vil give indsigt i, hvordan medarbejdere motiveres globalt. Endelig vil projektet styrke mit internationale netværk, ved at det søsætter et konkret forskningssamarbejde med topforskere fra Japan.

Informationerne er hentet fra Det Frie Forskningsråds hjemmeside.