Bevilling af gæsteprofessorat

Vi har fået bevilget et Otto Mønsted Gæsteprofessorat, og vi glæder os til at byde velkommen til Wim Vanhaverbeke fra University of Antwerp i Belgien i løbet af 2023. Wim Vanhaverbeke er en af de førende forskere inden for bl.a. digitalisering, forretningsmodeller og økosystemer.

Wim Vanhaverbeke er en af de førende forskere inden for bl.a. digitalisering, forretningsmodeller og økosystemer.

Wim Vanhaverbeke har publiceret omfattende kvalitative og kvantitative studier, og han er derudover chefredaktør på tidsskriftet Technovation. Koblingen mellem teknologi og forretning udgør den røde tråd i hans forskning, der bl.a. har fokus på at bidrage til SMV’ers transition fra en analog til en digital virkelighed.

Gæsteprofessoratet har til formål at videreudvikle såvel forskningen som undervisningen på instituttet. Wim Vanhaverbeke vil være tilknyttet adskillige igangværende forskningsprojekter samt bidrage til udviklingen af nye projekter. Hans undervisning vil blive gennemført på både vores merkantile og tekniske uddannelser.

Vi glæder os til at tage imod ham!